Det er sprik mellom to valgdagsmålinger i Storbritannia. Den ene tyder på at det konservative partiet har gjort det adskillig bedre enn ventet, og at regjeringskoalisjonen får flertall i Underhuset.

Conservative 316
Labour 239
SNP 58
Liberals 10
UKIP 2

I den andre leder også de konservative, men Scottish National Party (SNP), som er tredje størst i begge målinger, er på vippen.

Conservative 284
Labour 263
SNP 48
Liberals 31
UKIP 2

 

Telegraph