På Daily Mails lederplass ser vi idag et taktisk skifte: Det nytter ikke lenger å latterliggjøre, håne og hate Ukip. Britene elsker «the underdog» og selv de som ikke hadde tenkt seg å stemme Ukip i EU-valget sitter nå og lurer på hvorfor media og de etablerte partiene så desperat vil stoppe dem.

Skepsisen mot politikere generelt har nådd helt nye høyder. Hva er det Ukip vet og ønsker som velgerne må reddes fra?  De siste ukers intense kampanjer for å undergrave Ukip har, som flere spådde, slått feil. Ikke bare litt feil heller – det har bidratt til å styrke Ukip.

Daily Mail skjønner endelig at dette går den veien høna sparker og trår til med en bønn istedet:

 The Mail well understands the overwhelming temptation many will feel tomorrow not to bother voting in the European elections.

The EU is now so corrupt, wasteful, unaccountable, and grotesquely self-serving that it has become an affront not only to democracy but to decency itself.

Its malign influence is being felt across Europe, where its disastrous economic policies have led to 26 million unemployed and a surge in the Far Right not seen since before the War.

And then, of course, there’s the attraction of voting Ukip.

The party’s ebullient and plain-speaking – if terrifyingly accident prone – leader Nigel Farage understands the electorate’s frustration and disillusionment with a political class which, across the spectrum, seems united in its determination to ignore the people’s views.

Daily Mail forstår velgerne?! If it looks too good to be true, it probably is. EU er korrupt, skriver de, med en katastrofal økonomisk politikk som har gjort 26 millioner arbeidsledige og som har skapt en bølge av høyreekstreme som man ikke har sett maken til siden før krigen. «Ebullient» (sprudlende) er ordet som brukes om Farage. Sprudlende? Det må være den snilleste beskrivelsen vi har sett av Nigel Farage i media – noensinne. Plain-speaking er han også. Du og du. Her bygges det opp til «vi er på din side, kjære Ukip-velger».

Indeed, Britain should be grateful to Ukip for kicking the smug political caste and reminding it that millions of voters feel utterly disenfranchised.

True, much of Ukip’s campaign has been unedifying, with a stream of egregious gaffes and dark suggestions  of racism – all too zealously whipped up by the liberal media.

Storbritannia burde være takknemlige, skriver the Mail, for at Ukip har gitt den selvgode politiske klassen et spark bak og at de har minnet dem på at millioner av velgere føler total avmakt.  Riktignok har Ukips kampanje vært lite oppbyggende med grove tabber og mørke hint av rasisme – alt ivrig pisket opp av liberal media.

Ahem. Daily Mail har vært en av de ivrigste piskerne av Ukip. Etter at sympatien for velgerne er erklært, kommer budskapet:

But while this paper understands the desire of many Eurosceptic voters to register a protest tomorrow by supporting Ukip, we feel that such a move would be profoundly counter-productive.

«Vi forstår dere, men vær så snill å ikke stem Ukip.»

For the ineluctable truth is that the Conservatives are the only party now offering an in-out referendum on the EU, something Ukip – which can take credit for forcing Mr Cameron into this position – can never deliver because it will not achieve power.

And Mr Cameron, who has promised to repatriate powers from Brussels, can only fulfil this pledge if he wins a majority in the General Election.

Which is why the Mail urges the Prime Minister to stop demonising Ukip. He should remember it’s his own ineptitude in obsessing about windfarms and gay marriage and refusal to listen to his core voters’ concerns that have driven many of them into Ukip’s ranks.

The bitterest irony, of course, is that the latest poll shows that together the Tories and Ukip would command 43 per cent of the vote at a general election – leaving  Labour trailing eight points behind.

The maths are overwhelming. If Mr Cameron and Ukip could bury their differences, the Tories would win the next election comfortably.

Now there’s something for people who believe in true conservative values to think about.

Daily Mail fastslår at kun de konservative kan tilby en inn-ut av EU avstemning. Videre trygler de David Cameron om å stanse demoniseringen av Ukip og at den bitre ironien er at hvis de konservative og Ukip går sammen i koalisjon etter valget til neste år så vil de vinne med letthet. Det burde de med sanne konservative verdier tenke over, avslutter Daily Mail.

Dobbeltmoralen fra Daily Mail er helt utrolig. Leser ikke redaksjonen sin egen avis? Hver eneste forside i denne avisen har hengt ut Nigel Farage og Ukip i ukesvis. For en frekkhet.

Daily Mail

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂