Støre får kanskje ikke alle sine 10.000 Syria-flykninger allikevel skriver VG. Han er «villig» til å diskutere et lavere antall. Villig! Du snakker om frekkas. Tror Støre at han det er han som leder regjeringen? Venstre og KrF må konferere med Erna og Siv fordi forslaget om å ta imot så mange Syria-flyktninger vil påvirke statsbudsjettet.

Ifølge Finansavisen så vil de 10.000 Syria-flyktningene koste oss rundt 70 milliarder kroner. Dett er et stort tall. Store tall blir ofte litt abstrakte for folk. Også har vi jo oljefondet og er så rike og alt det der. Men la oss nå sette dette litt i perspektiv: Til sammenlikning er statens samlede inntekter fra bil, bensin, tobakk og alkohol på 67,5 milliarder. Da blir det straks litt mer håndfast. Bare slik at vi alle får et nærmere forhold til disse kostnadene som Støre har «lovet» å påføre oss. Han trykker på samvittighetsknappen igjen: Norsk dugnad. For vi stiller vel opp, slik gode naboer bør?

– Jeg respekterer at partiene har ulikt syn. En samlet løsning vil kreve at alle strekker seg og jeg er glad for at statsministeren ikke har lukket døren for en slik enighet. Vi er rede til å fortsette samtalene om et slikt samarbeid. Så får vi vurdere hva som er mulig i lys av disse samtalene, sier Støre til VG.

–  Oppfølgingen av et slikt ekstraordinært bidrag vil måtte skje i kommunene som allerede har utfordringer med bosetting. Det understreker ønskeligheten av at et bredest mulig politisk flertall står bak en norsk dugnad, utdyper han.

3454630005_90f30d1661

Så god, så god, men forhandlingsvillig politiker først og fremst.

Det ville blitt et ramaskrik om regjeringen foreslo å doble avgiftene og skattene på bil, bensin, tobakk og alkohol. Men det er det de i realiteten vil gjøre, for penger som regjeringen vil bruke, må først tjenes av Norges befolkning.

Politikk handler om valg og prioriteringer, sier politikerne. Hypotetisk sett kunne de derfor gitt oss et valg som kunne satt norsk hjertevarme på en stygg prøve:

Hva med ett år uten bil-, bensin-, tobakk- og alkoholavgifter eller 10.000 syriske flyktninger?