Sakset/Fra hofta

Afrikanske migranter på en overfylt gummibåt i ferd med å bli plukket opp av et spansk skip utenfor kysten av Libya 3. februar i år. (foto: Reuters/Giorgos Moutafis)

Norge bør ta imot 20 000 overførings­flyktninger årlig, mener partiet Rødt. De mener Norge må bli med på «dugnaden», et ord vi har hørt før i denne sammenhengen.

Det norske svaret på «flyktningkrisen» må være både ansvarlig og langsiktig, og ikke minst – det må være konkret, skriver Bjørnar Moxnes, leder i Rødt og Odd-Arild Viste i Rødts antirasistiske utvalg i et innlegg i Dagbladet.

Det er et innlegg preget av unøyaktigheter, direkte faktafeil og en generøs porsjon «godhet». De to sammenligner uten å blunke dagens migrasjonskrise med situasjonen for nordmenn på flukt under krigen:

I første rekke mener vi Norge må ta et ansvar overfor de menneskene som er på flukt fra krig og elendighet. Det er ikke mer enn et par generasjoner siden nordmenn trengte trygge havner. Millioner av flyktninger lever i uverdige forhold i flyktningleire rundt omkring i Midtøsten og i Europa. Dette kan vi gjøre noe med. Vi kan bidra til å avslutte det uverdige europeiske svarteper-spillet som nå pågår ved å gå foran med et godt eksempel.

Men Rødt hadde ikke vært seg selv lik om de hadde stoppet der. Hva skal man gjøre når leirene i Hellas og Italia er tømt for overføringsflyktninger? Rødt vet råd: Da vil de hente flere fra leire i Midtøsten. Og der er jo som kjent kilden nærmest utømmelig:

I første rekke kan de 20 000 overføringsflyktningene hentes fra Hellas og Italia. I neste runde kan de komme fra leire i Midtøsten. Ved å gjøre dette til en årlig kvote vil det være en løsning som gjør at Norge håndterer krisa på en ansvarlig måte så lenge den pågår. Det er ikke ansvarlig å møte langvarige kriser med strakstiltak og engangsløsninger, som norske maktpolitikere så langt dessverre har begrenset seg til med asylforliket i stortinget.

Nei, hva skal vi med engangsløsninger når vi kan åpne en permanent luftbro med muslimske «flyktninger» fra Midtøsten til Norge! Hvilket storslått symbol over Den Norske Godheten!

«For det andre må det være en løsning som er ansvarlig sett opp i mot hva staten og vi som samfunn kan håndtere. » skriver Moxnes og Viste. Ansvarlig? Kan det virkelig være nødvendig? Fikser vi ikke dette med trylleordet dugnad?

Rødt presenterer et forslag som i sin ravende galskap balanserer hårfint på kanten av det patologiske – og de har mage til bruke ordet ansvarlig. Velkommen til Rødts verden, hvor ned er opp, og opp er ned.

I 2009 var det 17 000 asylankomster, uten at media og politikere ble grepet av panikk, skriver Moxnes og Viste. Situasjonen i 2015, da Norge mottok over 30.000, «var åpenbart krevende, men den ble håndtert.»

Det er jo et beklagelig faktum at det var lite panikk å spore hos politikere og presse. Men kommunistene i Rødt burde kanskje legge mer vekt på hva folket tenkte og følte?

Til slutt retter Moxnes og Viste en appell til Jonas Gahr Støre:

Å hente overføringsflyktninger til Norge innebærer å hjelpe mennesker som allerede er på flukt, og vil ikke uten videre føre til at flere asylsøkere velger å komme til Norge på egen hånd. Men det vil bety noe helt enormt for de menneskene det gjelder. Vi tror at den fantastiske solidariteten helt vanlige mennesker i Norge utviste i 2015 gjenspeiler en klar vilje til å delta i den globale og europeiske dugnaden som trengs så sårt akkurat nå. Men det forutsetter at politikerne går foran. Tør du det, Jonas Gahr Støre?

Tør du la være Støre? Husk at appellen kommer fra et parti som kan bli en del av ditt parlamentariske grunnlag dersom du får danne regjering etter valget.

Du har jo vært i stand til å invitere 10.000 asylsøkere til Norge før, riktignok fordelt over flere år.

Det er bare å doble, så er vi der: 20.000. Årlig.

Tør du det, Jonas Gahr Støre?

 

Dagbladet: Norge bør ta imot 20 000 overførings­flyktninger i året