Sakset/Fra hofta

Document Forlag har oversatt Hamed Abdel-Samad Den islamske fascismen. Boken har solgt 50.000 eksemplarer i Tyskland. Det er en uhyre viktig bok.

Norsk offentlighet trenger den sårt. Norsk debatt om islam står på stedet hvil. Nå er ikke det unikt for Norge. Også Barack Obama snakker om at islam betyr fred hver gang det er en terroraksjon. Men i motsetning til USA har Norge nesten bare stemmer som Obamas. De dominerer. Å si det som etterhvert er blitt allment akseptert ute; at islam må reformeres fra grunnen av, er i Norge fremdeles farlig, utillatelig, forbudt.

Det gjør Norge til en bakevje, og setter oss i en posisjon vi ikke kan tillate oss. Dette handler om vår egen fremtid.

Hamed Abdel-Samad  2011,  I 037

Foto: Snaphanen.dk

Hamad Abdel-Samad er sønn av en egyptisk imam. Han har gjort en stor reise; mentalt og fysisk. Bosatt i Tyskland, gift med en japanerinne. Han har den selvsikkerheten som bare en har som er vokst opp i et gammelt land i Midtøsten med lag på lag av historie og kultur. En fortrolighet med islam og en kunnskap som gjør at han ikke nøler med å kalle en spade en spade. Når han skriver om det islamske paradis kaller han det et pornotopia, for sex står i sentrum i paradis. I Norge ville dette være vovet, fornærmende. Ingen ville finne på å si dette offentlig. Det ville være støtende. Slik blir rammene for vår offentlighet bestemt av islamistenes bruk av krenkelsesargumentet. Vi havner i et helt annet mentalt landskap, uten å merke det.

Men hvordan skal dette fungere i internettalderen? BBC Assignment sendte i natt et intervju med en amerikansk standup-komiker som dro til Kina og lærte seg kinesisk. Han har show for millioner av mennesker. I Kina vet alle at det er grenser man ikke får overskride. Derfor blir det ekstra spennende å se hvor langt komikeren tør å gå. Publikum er ville. Jo frekker jo bedre.

En kineser som hadde bodde lenge i USA sa at på visse områder var grensene for hva man kan si strengere i USA enn i Kina. Det gjelder alt som har med etnisitet, kjønn, religion, «rase» og seksualitet å gjøre. I Kina er man ikke politisk korrekt på samme nidkjære måte som det er ved å utvikle seg i Vesten.

Politisk korrekthet og islamisme er en uhyre dårlig kombinasjon. Den lammer både tungen og tanken. Etterhvert vil den gjøre kunsten gold og steril.

Hvem husker at Salman Rushdie opererer med et bordell i Sataniske Vers der kvinnene har navn etter profetens yndlingskvinner? Etter at islamistene entret scenen har dette blitt tabu. Rushdie trakk på gamle overleverte tradisjoner.

Abdel-Samads opphold i Tyskland har også lært ham hva totalitære bevegelser er. Han analyserer og sammenligner og demonstrerer at islamismen har sterke likhetstrekk med fascismen. Den ble også påvirket av fascismen ved sin fødsel på 20-tallet. Det snakker man ikke om i Norge.

Men hvordan kan et sosialdemokrati som er opptatt av likhet og fellesskap unnlate å ta opp at islamismen tilhører ytterste høyre fløy?

Disse motsetningene vil rive våre samfunn i filler, for kreftene arbeider, enten vi anerkjenner dem eller ikke.

Islamismen må nedkjempes ideologisk. Politi, hærer og overvåking må til for å ta seg av overhengende trusler. Men den viktigste kampen er ideologisk.

Abdel-Sameds bok er ett av de viktigste bidrag i den kampen.

Document har begrensede ressurser. Vi vil gjerne invitere leserne med til å finansiere trykkingen av boken. Alle monner drar.

Pengene kan sendes til konto 1503.52.03289. Det er en konto som er øremerket boken. Paypal kan selvsagt også brukes, men merk da innbetalingen: Trykkestøtte.