Sakset/Fra hofta

Den ulykksalige blandingen av offerrollen og hevnlysten er blitt islamismens viktigste drivkraft. De klassiske konfliktene i regionen mellom israelere og arabere, den evige konflikten mellom Vesten og den islamske verden, konfliktområdene i Bosnia, Tsjetsjenia og nå Syria – det er mange eksempler som tilsynelatende viser at muslimer blir undertrykt. Uansett har radikaliseringen med tiden fått en ny dimensjon, og fremfor alt nådd frem hos bredere lag.

 

Hamed Abdel-Samad: Den islamske fascismen.

Kommer på Document forlag

Document har begrensede ressurser. Vi vil gjerne invitere leserne med til å finansiere trykkingen av boken. Alle monner drar.

Pengene kan sendes til konto 1503.52.03289. Det er en konto som er øremerket boken. Paypal kan selvsagt også brukes, men merk da innbetalingen: Trykkestøtte.

Bidragene har gått bra. Vi nærmer oss halvparten av trykkeutgiftene.