Sakset/Fra hofta

Begrepet som brukes i norsk debatt – Palestina-konflikten – får ikke fatt i det vesentlige. Det gir inntrykk av at det er en strid om territorium, at jøder fortrengte palestinere. Men «såret» går mye dypere. Opprettelsen av staten Israel ble en ydmykelse fordi det var jødene som lykkes med det araberne ikke klarte: Å opprette en velfungerende demokratisk stat. Det sved aller mest.

Ben_Gurion_-_Israel_Air_Force1950

Foto: David Ben-Gurion dekorer soldater fra luftvåpenet i 1950.

Mot slutten av det 19. århundre skylte bølgen av økende nasjonalisme også over den arabiske verden. Der resulterte den i to bevegelser som senere skulle bli arvefiender, og som i stor grad har vært med på å prege Midtøstens skjebne i over hundre år og frem til i dag: sionismen og panarabismen. Begge bevegelsene sprang ut av en følelse av undertrykkelse, begge var nasjonalistisk preget, og begge hadde samme mål. Man ville befri seg fra noe.

Den jødiske nasjonalistbevegelsen ville unnslippe den økende antisemittismen i Europa, og grunnlegge en fri nasjonalstat for alle jøder. De arabiske nasjonalistene ville riste av seg det europeiske kolonistyret, og ta til orde for en stat for alle arabere – med Bismarck grunnleggelse av det tyske riket i 1871 som forbilde. Det gikk ikke lenge før den moderne islamismen kon inn på scenen med krav om at denne staten skulle styres etter sharialovene.

Midtøsten skulle bli en slagmark hvor disse to bevegelsene støtte mot hverandre.

Det skulle ha vært en kamp på hjemmebane for araberne, men de tapte den gang på gang – i egne øyne på en ydmykende måte. For første gang i historien stod jødene overfor dem ikke bare som jevnbyrdige, men snarere som overlegne motparter – et sjokk og et sår som ennå ikke vil gro.

Allerede før Israel ble grunnlagt var araberne imponert og samtidig krenket av sionistenes organisasjonsevne og effektivitet. Det er interessant å spørre seg hvorfor sionistene, som opprinnelig befant seg utenfor Midtøsten og dermed hadde et antatt dårligere utgangspunkt, lyktes i å opprette en velfungerende demokratisk stat, mens det samtidig påbegynte arabiske eksperimentet mislyktes.

 

Hamed Abdel-Samad: Den islamske fascismen

Kommer på Document Forlag i mai.

Støtt trykkingen av boken!

konto 1503.5203.289

eller fra utlandet

IBAN NO5215035203289

BIC DNBANOKKXXX