Video 1

Hamed Abdel-Samad er kjent for Documents lesere som forfatter av boken Den islamske fascismen. Her intervjuer han en marokkaner, Hicham Nostik, som forteller om hvordan det var å komme til Tyskland som islamist på 90-tallet. Han bodde i moskeen og så hva som ble sagt utad og hva som ble sagt når ingen hørte. Målet var erobringen av Tyskland. Hun skrev seg inn på et kristent universitet og trodde han skulle kunne omvende tyskerne til islam, men oppdaget at det han hadde lært om kristendommen ikke hadde noe å gjøre med hvordan kristne oppfattet troen. Han oppdaget at Koranen var inkonsistent. At det står feil der som et barn ikke ville gjort. Allahs moralske underskudd var det som gjorde ham til en frafallen: Hvordan kan de aller mest barmhjertige, som angivelig bryr seg mer enn en mor om sitt barn, tillate slaveri og henrettelse av frafalne?