Våren 2021 kom den sjokkerende nyheten fra Canada: Levningene etter 215 barn, alle fra urbefolkningen, var funnet nedgravd ved en katolsk internatskole i British Columbia. Oppdagelsen skapte massive reaksjoner verden rundt.

Den groteske oppdagelsen ble brukt som bevis på den iboende ondskapen hos hvite mennesker, og som er eksempel på hvilken grusom behandling urbefolkningen i Canada har vært utsatt for.

Det var den unge antropologen Sarah Beaulieu som fant massegraven ved hjelp av en georadar. Beaulieu understreket at hun ikke kunne si noe sikkert, siden radaren ikke ga tilstrekkelige beviser, kun indikasjoner.

Mediene verden rundt fråtset i saken. De overså at antropologen som hadde oppdaget de mulige levningene, klart og tydelig sa at funnene var usikre, og at det var nødvendig og foreta utgravninger for å få en endelig bekreftelse.

She also stressed her findings can’t be confirmed unless excavations are done at the scene.

“Which is why we need to pull back a little bit and say that they are ‘probable burials,’ they are ‘targets of interest,’ for sure,” said Dr. Beaulieu

Men medier og opportunistiske politikere ville ikke la fakta ødelegge en god historie, som dessuten passet perfekt inn i narrativet om «hvitt herredømme» og undertrykkelse av sårbare minoriteter. Nyheten om de 215 døde barna som ble funnet ved Kamloops Indian Residential School spredte seg verden rundt.

Historien passet scriptet, og ble kjørt ut i full bredde.

Det ble gjort et lignende funn ved en annen katolsk internatskole, Marieval, der det ble oppdaget hele 751 levninger. Aftenposten skrev som om sannheten allerede var avdekket:

Levningene av 751 mennesker er funnet Canada, i umerkede graver ved en nedlagt skole for urfolk. De fleste skal være barn.

Funnet kommer bare en knapp måned etter at levningene av 215 mennesker ble funnet ved en annen internatskole for urfolk, også den drevet av den katolske kirken i Canada.

Funnene bekreftet det som lenge hadde blitt påstått: at urbefolkningens barn i mange tiår ble utsatt for massive overgrep på katolske internatskoler. De ble stjålet fra familiene sine for å assimileres, og ble utsatt for grove overgrep. Og nå var det bevist at barna også ble utsatt for massedrap.

Woke-prinsen og statsministeren Justin Trudeau beskrev dette som «et mørkt og skammelig kapittel» i Canadas historie. Han besøkte Vatikanet og ba pave Frans og den katolske kirken ta ansvar for de alvorlige overgrepene. Oppdagelsen av massegraven ved Kamloops styrket Trudeau i troen på at hans oppfordring til Vatikanet hadde vært på sin plass.

“When I went to the Vatican a number of years ago, I directly asked His Holiness Pope Francis to move forward on apologizing, on asking for forgiveness, on restitution, on making these records available.”

Kontoret til FNs høykommisær for menneskerettigheter beskrev det som «brudd på menneskerettighetene på stor skala», og krevde full etterforskning.

Over et halvt år er gått, og fortsatt er ikke et eneste lik funnet i de angivelige massegravene ved Kamloops. Faktisk tyder det meste på at levningene er røtter og andre forstyrrelser i bakken.

Det er selvsagt registrert dødsfall blant elever ved skolen, men mange av disse dødsfallene har skjedd utenfor skolens område, mens barna har vært sammen med sin familie i reservatet.

Ved Marieval er det funnet levninger, men dette er i stor grad som følge av at det faktisk var en gravplass på området, som ble brukt av skolen, men også av mange andre som bodde i området. Hele sakskomplekset skriker etter en uavhengig gjennomgang, hvis noe slikt i det hele tatt er mulig i dagens politiske klima.

Man kan selvsagt ikke utelukke at man i fremtiden vil gjøre oppdagelser som bekrefter at slike overgrep har skjedd. Men kanskje det er en idé å bygge på noe mer enn mistanker og indisier før man innfører en nasjonal helligdag, slik Canada gjorde for å minnes disse barna? Den første National Day for Truth and Reconciliation gikk av stabelen 30. september 2021.

Det har ganske sikkert foregått overgrep på noen av disse internatskolene. Overgrep mot barn er velkjent i alle kulturer. Men spørsmålet er om dette var strukturelt og planlagt, eller om det skyldtes enkelte onde mennesker som fikk en makt de ikke håndterte.

Dessuten: Den første kvinnelige indianerhøvdingen i Canada har gått ut og rost de katolske internatskolene, og sagt at årene hun gikk på en slik skole var de beste årene i hennes liv. Bildet er altså ikke svart og hvitt.

Så kanskje pressen burde ha ventet til fakta lå på bordet før man utnevnte historien om Kamloops-barna til «årets nyhet?» Barna ble dessuten hyllet med sitt eget kunstverk bestående av teddybjørner og barnesko.

Kunstverk til minne om barna fra Kamloops internatskole, på trappen til Vancouver Art Gallery. Foto: REUTERS/ Amy Romer/ NTB

Demonstranter veltet statuer, blant annet av Elizabeth II, som man uten hold i virkeligheten påsto hadde besøkt Kamloops internatskole. Flere katolske kirker ble brent ned.

Reaksjonene rundt det som allerede fra starten av ble beskrevet som en mulig, men ubekreftet massegrav av antropologen som sto for de innledende undersøkelsene, kan være nok et eksempel på fenomenet Document har omtalt ved flere anledninger den siste tiden: massepsykose, eller mass formation psychosis.

Se også: Doc-TV LIVE: Når massepsykosen setter inn, forsvinner sannheten ut

In Kamloops, Not One Body Has Been Found 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.