Kort

UFFA – Trondheims svar på Blitz – skal lørdag innta Lademoen kirke i form av utstillingen «UFFA opp av asken». Fotograf Ingrid Halvorsen har fulgt og fotografert UFFA-miljøet i to år, og hun ønsker å synliggjøre den nye generasjonen UFFA.

-Du har fulgt miljøet i rundt to år, hvordan vil du beskrive det du kaller den nye generasjonen UFFA?

-Et medlem vi har intervjuet sier at miljøet forandrer seg fra generasjon til generasjon, men det er de samme grunnprinsippene og den samme tankegangen som ligger til grunn. Hva ungdommene er mest opptatt av skifter mellom kunst, musikk og politisk aktivisme. Jeg har et inntrykk av at musikk står i fokus i dag, i tillegg til politisk aktivisme.

 

UFFA inntar Lademoen kirke