Ved Olavsfestdagene i Trondheim/Stiklestad i samband med Olsok skal musikalen HAIR bli framførd i sjølve Borggården ved Nidarosdomen som del av det offisielle programmet. Det er stat, kommune og fylke som er arrangør i samband med Nidaros domkirke og bispedømmeråd. Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim har som føremål ”å gjenreise og styrke Trondheim som nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum”.

”Som knutepunktinstitusjon skal Olavsfestdagene i Trondheim ha en forankring i den kirkelige, historiske og kulturelle olavstradisjonen.” Dei må difor meine at HAIR har ei slik forankring.

På nettsidene ti l Olavsfestdagene les vi så: «Pilegrimene vandrer til kirken mens HAIR toner ut i Borggården. Slik speiler vi fortid og nåtid, den spirituelle og folkelige dimensjonen side om side i vår festival».

Vi les vidare: «Et helt verdensbilde ble utfordret, og en ny generasjon fant sin nye grunnmur med musikken som sitt fremste uttrykk», som dei skriv. Er det her koplinga er til Heilag-Olav?

Vi kan berre spekulere i kva det er i HAIR som ein kan forankre i Olavstradisjonen: Kanskje er det songen om «Aquarius» (astrologi m.m.)? Kanskje er det «Hare Krishna», eller «Hashish» om narkotikaens gleder? Eller kanskje songen «Sodomy» med den subtile teksten: «Join the holy orgy / Kama Sutra / Everyone”?

Musikalen er eit av dei mest kjende uttrykk for det kulturradikale opprøret frå 1968 med seksuell frigjering, narkotikabruk, new age-aktig vissvass, pasifisme, profanering og subversjon som kjenneteikn m.m.

At 68-arane i kyrkja og deira kadre i kristennorge no kjenner seg så suverene at dei kan få HAIR framført medan pilgrimane søkjer til Nidarosdomen på sjølvaste Olsok er teikn på at kulturkampen i kyrkja er over. 68-arane vann. Dei gjer som dei vil.

Musikalen skal visst framførast i ein nedkorta versjon, det kan vi godt forstå. For sjølv 68-arane har vel ennå ikkje i religionsdialogens namn tenkt at pilgrimane til Olsok vil danse inn i Nidarosdomen til Hare Krishna? Men vi er kanskje ikkje langt unna?

Om dette vil ”styrke og gjenreise Trondheim som nasjonalt, kirkelig og kulturelt kraftsentrum” vil det vere ulike meiningar om.

 

Hair i konsertversjon i selveste Borggården

Les også

-
-
-
-
-
-