Nytt

Søndager klokken elleve sender vanligvis NRK p1 radiogudstjeneste. Søndag 12. oktober ble det gjort et unntak fordi man istedenfor gudstjeneste sendte et opptak fra Olavsfestadagenes jubileumskonsert «Hjertets Katedral» i Borggården ved Nidarosdomen, i anledning Kirkelig Kulturverksteds 40 års jubileum. Konserten fortonet seg også delvis som en hyllest til kulturverkstedets leder, Erik Hillestad.

Under konserten sang Henning Sommero Edvard Hoems salme, Den fattige Gud som Sommero selv har satt melodi til. Mot slutten av fremføringen, begynte jeg å lure på om Sommero også ønsket å være medforfatter til salmen. For egen regning la Sommero til noe jeg ikke kunne tolke som annet enn avgudsdyrking. Sommeros avslutning minnet om en muezzin som i et melodiøst utrop kalte inn til fredagsbønnen denne fredag 1. august i Trondheim. Sommero både begynte og avsluttet sitt spesielle postscript ved å kalle på Allah, (ca 29:50 ut i opptaket). Det skal sies at Jahve også ble nevnt, noe som kanskje ble gjort for å styrke den falske forestillingen om at vår kristne Gud og Allah er én og samme åndelige kraft?

I Olavsfestdagenes forhåndsomtale av konserten, får vi presentert Erik Hillestads paradoksale ønsker. (Godt å få satt hans ønske om Israel-boikott inn i en større sammenheng).

Plateselskapets visjonære leder, Erik Hillestad, fornekter skillelinjene mellom det sakrale og det profane, mellom det hellige og det verdslige. Han ønsker å holde på tradisjonene ved å bryte dem.

Det var kanskje dette Sommero også ønsket? Å holde på tradisjonene – ved å bryte dem?