Israels ambassadør Raphael Schultz har skrevet til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han vil vite hvorfor en lærervikar i Oslo-skolen applauderte at en elev kastet en skolebok om Israel i søppelbøtta.

la Israel tale

Vi, i Document, fikk et tips i januar om saken og skrev en artikkel under overskriften Norges fremtidige lærere for norske kuffarbarn. Nå ligger saken på statsrådens skrivebord og avisen Vårt Land følger opp:

Biletet ligg på ei lukka gruppe, men nettmagasinet Document.no har publisert ein skjermdump som samsvarar med det ambassadøren skriv.

– Eg er sikker på at du vil ta denne saka alvorleg, skriv Raphael Schutz til skulesjefen i Solberg-regjeringa.

Israels sendemann til Norge fortel at opplysningane han har fått involverer ein namngjeven lærar i Oslo-skulen. Schutz skriv at vedkommande ser ut til å ha ein «problematisk oppførsel». Vårt Land har anonymisert personen.

– Ifølge informasjonen som er kjent for oss, har (namnet på læraren) nyleg lagt ut eit bilete, skriv ambassadøren og fortel om biletet som er publisert i sosiale medier:

Boka La Israel leve av John Solsvik, journalist i avisa ­Dagen, ligg i ei søppelbøtte.

Her i Document mente vi at det ikke var den unge kvinnelige og muslimske lærervikaren som var sentral i saken, men selve holdningen hennes som sannsynligvis er svært utbredt blant alle de fremadstormende unge hijabkledde som også har gjort sitt inntog bak kateteret. Hun har heller ikke fremstått frivillig i media på noen som helst måte. Vi valgte derfor å anonymisere henne.

Vårt Land deler ikke den oppfatningen, men lyktes ikke i å få kontakt med henne. De skriver også at Utdanningsetaten ser på saken.

Hjå Utdanningsetaten i Oslo kommune ser dei på saka, men dei hadde i går ikkje høve til å kommentere henne.

fb-screenshot-israel-skolen1

Skjermdumpen fra Facebook (anonymisert av oss)

Men Utdanningsetaten i Oslo Kommune har allerede sett på saken og kommenterte den i et brev datert 19. januar i år. De skrev at kvinnen ikke lenger var ansatt i Osloskolen. Og de la til:

Vi gjør generelt oppmerksom på følgende: Alle ansatte i Osloskolen har ytringsfrihet på linje med alle andre norske borgere. Samtidig må lærere i Osloskolen i sitt arbeidsforhold forholde seg til de rammer som følger av bl.a av diskriminerings- og arbeidsrettslovgivningen så vel som opplæringsloven.

Overskriften i brevet fra Utdanningsetaten lød: Spørsmål om aktivitet i sosiale media. Utdanningsetaten tok altså ikke stilling til episoden som hadde foregått i klasserommet, kun at lærervikaren hadde lagt bildet ut på Facebook.

Kan man, som lærer, påberope seg ytringsfrihet i form av at godkjente skolebøker om Israel kastes i søppelbøtta i klasseværelset?

Hvor langt kan strikken tøyes? Det finnes sikkert lærere som kunne tenke seg å kaste koranen også.