Biblioteksjefen i Trondheim har brutt en avtale om leie av møtelokaler etter omtale i Document. – Veldig trist. Hun har fått panikk, sier Trond Andresen, en av de som står bak arrangementet.

Når Document ringer biblioteksjef Jannicke Røgler for å få hennes kommentar til saken, slenger hun på røret.

På det aktuelle møtet skulle Hans Olav Brendberg snakke om forspillet til opprettelsen av staten Israel i 1948, tittelen på foredraget var «Den jødiske lobbyen – frå borgarrettar til etnokrati». Arrangørene hadde avtale om å leie møtelokale i Trondheim folkebibliotek 17. mars.

7. mars omtalte Document møtet: PST oppsøkte mann hjemme med spørsmål om offentlig møte: – Veldig ubehagelig. Dagen etter brøt biblioteksjef Jannicke Røgler avtalen i en e-post til Andresen, en av ni privatpersoner som står bak arrangementet. Hun viste blant annet til omtalen i Document.

«Biblioteket har blitt gjort oppmerksom på at møtet som er booket for 17. mars med oppgitt tittel i bestillingen fra Andresens «Israel-møte», nå blir omtalt og markedsført som et foredrag med Hans Olav Brendberg med tittelen «Den jødiske lobbyen – frå borgerrettar til etnokrati» på blant annet document.no, subjekt.no og i sosiale medier», skriver Røgler.

Skjermdump av biblioteksjef Røglers epost til Andresen.

Biblioteksjefen viser til at Litteraturhuset i Trondheim ble kontaktet om foredraget i november, og at det dermed er «nærliggende for oss å tenke at det bevisst er holdt tilbake informasjon for at Andresen skulle kunne gjennomføre sitt ‘Israel-møte’». Røgler konkluderer:

«På den bakgrunn bryter herved Trondheim folkebibliotek avtalen om utleie av Magistratsalen til Trond Andresen 17. mars.»

Document har forsøkt å få biblioteksjef Jannicke Røgler i tale, med begrenset suksess:

− Jeg kommer ikke til å snakke med deg.

– Hvorfor det?

– Ha det bra. (klikk)

Avviser å ha holdt tilbake informasjon

Trond Andresen avviser at han har holdt tilbake informasjon, og sier at da han hadde samtaler med biblioteket i midten av februar, var de eneste problemene av praktisk art, utfordringer knyttet til smittevern.

– Vi fikk ingen spørsmål da jeg opplyste at temaet for arrangementet var et «Israel-foredrag». På dette tidspunktet var vi selv usikker på hvilken endelig tittel møtet skulle ha, blant annet på grunn av at det hadde vært så mye spetakkel og motstand under tidligere forsøk på få avviklet møtet.  Så derfor brukte vi en generisk tittel som kunne romme flere Israel-varianter. Denne ble uten videre akseptert i avtalen som ble inngått 14. februar, sier Andresen.

Andresen reagerer på at biblioteksjefen trekker inn Documents artikkel om mannen som  fikk PST på døren med spørsmål om foredragsholderen.

– Det at Document har skrevet om saken, blir brukt som argument for å nekte oss å ha møtet, men dette er irrelevant for vårt leieforhold: Vi er ikke ansvarlige for avisens dekning.

– Skrevet i panikk

Andresen mener brevet fra Røgler har preg av å være skrevet i panikk.

– Måten brevet er skrevet på, tyder på at biblioteksjefen har fått panikk. Jeg tror noen har sagt til henne: «Er du klar over hva dere har sagt ja til?»

– Hun skriver «vi bryter avtalen», en juridisk merkverdig innrømmelse av skyld. Hadde hun dårlig tid? spør Andresen.

Bibliotekene har signalisert at de skal ha stor takhøyde, påpeker Andresen.

– Grunnen til at vi henvendte oss til nettopp biblioteket, var en kronikk fra mai 2020 signert av biblioteksjefene i seks store byer i landet, blant annet av daværende biblioteksjef i Trondheim. Kronikken hadde tittelen: «Bibliotekets formål: å slippe alle stemmer til».

Avtalebruddet innklaget

Andresen klaget i går avtalebruddet inn for direktør for kultur og idrett i Trondheim kommune, Ola By Rise. I klagen viser Andresen til intensjonen i Lov om folkebibliotek.

«Med dette har Trondheim Folkebibliotek også brutt Lov om folkebibliotek § 1, 1. og 2. ledd, som uttrykkelig presiserer hvilken plikt folkebibliotekene har til å fungere som arena for debatt og opplysning.»

– Hva sier denne saken om biblioteksjefens forhold til det frie ord? 

– Det er veldig trist. Bibliotekene har fremstått som et sted der man ikke driver med no-platforming.

 Ynkelige Litteraturhus

– Og Litteraturhusene er ynkelige. De fremstiller seg selv som spennende, intellektuelle møtesteder, hvor man også skal diskutere kontroversielle temaer. De er gode på 17. mai-taler om frisk debatt og ytringsfrihet, kommenterer Andresen lakonisk.

Andresen synes det er interessant at det er Document som tar opp prinsipielle spørsmål om ytringsfrihet, scenenekt og PSTs hjemme-besøk i forbindelse med møtet. Klassekampen ville ikke ta inn innlegget som de ni som står bak arrangementet skrev om saken. Innlegget ble til slutt publisert av Subjekt.

– Klassekampen vil gjerne fremstå som en avis som slipper til dissidentere, men man vil ikke slippe til de «gærne» dissidenterne. Kjetterne skal avvises. Det er veldig skuffende, sier Andresen, som selv var med i AKP på 70-tallet og har abonnert på avisa i 50 år.

 


Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.