Trond Andresen‎ på den lukkede Facebook-siden «Vi som bryr oss om avisa Klassekampen» i post datert 21. januar: «Uha. Hesteskoteorien bekreftes! Hyggelig kaffekopp i Trondheim. Vi var enige om det viktigste. Fra venstre: Bjørn Christian Rødal, Hans Olav Brendberg, Hans Jorgen Lysglimt Johansen, Trond Andresen. En spør om hva som er viktigst: Trond Andresen Landenes sjølråderett, antiglobalisme, ut av EØS, nei til asyl gjennom oppmøte på grensa, restriksjoner på immigrasjon, mot den parasittiske finansøkonomien.»

Didrik Søderlind har en tankevekkende kronikk i VG 12. desember som Dagsnytt 18 brukte som utgangspunkt for mesteparten av sendingen torsdag 28. desember. Med elendig resultat.

Den tradisjonelle venstre-høyre-aksen i politikken er avløst av en hesteskoteori, sies det: Ytterkantene møtes. Ytre venstre og ytre høyre lar seg ikke skille fra hverandre.

Som illustrasjon på dette viser Søderlind til et bilde som ble lagt ut på den lukkede Facebook-gruppen «Vi som bryr oss om avisa Klasskampen» i januar i fjor. Det viser Hans-Jørgen Lysglimt Johansen, daværende nestleder i Alliansen, Bjørn Christian Rødal, sammen med Hans Olav Brendberg og Trond Andresen, amanuensis ved NTNU. De fire fant tonen.

Bildet er historisk av flere grunner. I det nye politiske landskapet er ikke antisemittisme noen hindring. Dette har establishment-venstresiden i Norge vært med på å legge veien åpen for. De sperringer vi har hatt mot jødehat, er borte, sammen med dannelsen.

River du ned borgerskapet, river du også normer og verdier. Og hva som er mulig å si. I det nye Norge finnes ikke lenger slike sperrer.

Motoren

Motoren i denne endringen er imidlertid ikke antisemittisme, dén er et biprodukt. Motoren er de sakene Andresen selv ramser opp:

sjølråderett, antiglobalisme, ut av EØS, nei til asyl gjennom oppmøte på grensa, restriksjoner på immigrasjon, mot den parasittiske finansøkonomien.

Samlebegrepet er den gamle nasjonale sjølråderetten, som vant to folkeavstemninger om EU, bare for å bli lurt og tatt inn bakdøra. Kombiner dette med invasjon av arbeidsmarkedet, kulturinvasjon og en ny befolkning. Nordmenn ble ikke bare deklassert i eget land, det var også det budskapet som ble forkynt i stortingsmeldinger og fra politiske og kirkelige prekestoler: Nordmenn måtte stige ned for at de nye skulle stige opp.

Her har du oppskriften på hesteskoen.

At høyre og venstre flyter sammen, er et resultat av den rådende oppfatning og elitens egen politikk. De vil ikke snakke om realitetene. De har tilrettelagt for at ytre høyre og venstresiden finner hverandre.

Elitens ekstremisme

Samtidig er eliten selv bærere av ekstremisme. Det gjorde debatten i Dagsnytt 18 torsdag absurd. PSTs Jon Fitje Hoffmann skulle gi en risikovurdering av ekstremisme i Norge. Men hvis han skulle forstått hva som driver ekstremisme i Norge, burde han tatt med NRK. Med sin islamofile og antisemittiske, antikristne holdning er NRK viktigere enn Ap og SV. Venstresiden i Norge ville ikke eksistert uten NRK, lisensavgift og pressestøtte.

VG og Aftenposten var en gang borgerlige aviser. Dagbladet var kulturradikal. De var bærere av visse verdier som utfylte det borgerlige samfunnet.

Nå er ingenting igjen. De abonnerer alle på en pjattete ideologi som gjør demokrati til en selvmordspakt.

Det samme kan man si om partiene: Det som en gang ga dem innhold og kvaliteter, er borte. De er variasjoner over samme tema, representert av glatte politikere. At et nær samlet Storting kunne stemme for en migrasjonspakt som garanterer en strøm av mennesker fra sør til nord, finansiert av skattebetalerne, er et foreløpig lavpunkt.

Ingen megafon på venstresiden er sterk nok til å overdøve dette beviset på at eliten har valgt seg et nytt folk.

Så kom drapene på jentene i Marokko. Ikke rart at Erna ble småhysterisk.

På amerikansk kalles dette å bli «ambushed by reality». Å bli overrumplet av virkeligheten.

Norske medier og politikere tror at de skal kunne styre folks oppfatninger. Da må de kunne styre hva som skjer. De forsøker å styre hva folk får med seg. I internettalderen er dette håpløst.

Hvis Trædal er innafor … 

De gamle ML-erne har gått ut på dato. At Pål Steigan inngår i hesteskoen, sier noe om at det har skjedd noe som Rødt ikke får med seg. Miljøpartiet De Grønne er bindeleddet mellom den gamle ortodoksien og den nye.

NRK har derfor bruk for Trædal. Det spiller ingen rolle om han blamerte seg sist han var i Dagsnytt 18 og ble bedt av Fredrik Solvang om å forlate studio. Normalt får man da ikke flere invitasjoner. Men torsdag var Trædal hovedpersonen.

Det er krise på venstresiden. Aftenposten kjører frem Bjørn Stærk. NRK har Trædal.

Men som det ble sagt internt i Document:

Hvis en gal hund som Trædal fremdeles er innafor, med hvilken rett kan man si at, say, Lysglimten er uttafor?
Det blir jo bare sirkus på denne måten.

Det blir sirkus, og slik debatten arrangeres, blir det umulig å delta uten å bli en statist i deres rollespill.

Spørsmålet er således ikke hvor mye Storhaug eller Document slipper til, men om vi overhodet kan delta på slike premisser.

NRK nekter konsekvent å problematisere sin rolle. Slik heller ikke Aftenposten eller VG gjør. Vaktsjef i sistnevnte lovet å trappe opp kampen mot alternative medier. Redaktørene forstår ikke hvordan de skader sitt eget merkenavn.

Middelklassen skremt

Middelklassen skyr ekstremisme. Så langt har mediene klart å gi inntrykk av at de er balanserte. Men det kniper. Stadig flere oppdager hva mediene ikke skriver, hva de utelater og pynter på.

Det har gått opp for middelklassen at det er våre egne myndigheter som styrer landet lukt i uløkka. Derfor skremmer Marrakesh-pakten dem. Hvordan kan våre betrodde gjøre slikt med åpne øyne?

Middelklassen har begynt å stille spørsmål og ser seg om etter alternativer.

Vi ser det på kvaliteten til mennesker som tilbyr Document sine tjenester. Solide folk. Bedre attest kan vi ikke få. Det betyr mer enn penger at folk ikke kjøper NRKs fremstilling av «ulv i fåreklær».

Hestesko og halvmåne

Mediene og politikerne har et stort problem. De er selv under økende innflytelse av halvmånen, og det er åpenbart for enhver med gangsyn.

Et iboende trekk ved halvmånen er antisemittismen, av den virulente sorten.

Det er derfor illevarslende at utafor-ekstremismen og innafor-ekstremismen har jødehat som fellesnevner.

Siden innafor-ekstremismen trenger utafor-ekstremismen for å avlede oppmerksomhet om deres egen ekstremisme, er figurer som Lurås, Lysglimt og Andresen gefundenes Fressen.

Et skingrende bevis på denne hypotesen er Lars Gule. Han er innafor, til tross for at han lett lar seg innpasse sammen med Andresen og Lysglimt.

Det er uvisst i hvilken grad Resett har oppdaget hvordan innafor-ekstremismen bruker utafor-ekstremismen. Eller tror de at de kan snu spillet mot innafor-ekstremismen? Det er neppe lett med Tore Tvedt og figurer som Brendberg i spaltene.

Document har valgt en linje som tar et oppgjør med ekstremisme i alle former. Det er livsfarlig å bli fanget i det spillet som foregår mellom innafor-ekstremismen og utafor-ekstremismen.

Sorte får

Søderlind fortsetter et arbeid som John Færseth har gjort: Han har påpekt at Johan Galtung har gått fra å være en selvopptatt eksentrisk professor til en fullskala antisemitt. Det er en trend som er større og viktigere enn det norsk opinion får med seg.

Norsk elite beskytter sine egne sorte får og gjør dem hvite.

Bruce Bawer skriver i pjamedia.com om hijabens inntog i Kongressen: Hijab in the House. To av de kvinnelige Demokratene i Representantenes hus er fullblods islamister. Når sesjonen åpner, vil Demokratene oppheve et 181 år gammelt forbud mot tildekking av hodet.

Rashida Tlaib, the soon-to-be-installed member from Michigan, has a record of outspoken anti-Semitic comments (at her victory party, she wrapped herself in a Palestinian flag). As David Steinberg demonstrated in a bravura series of investigative articles for PJ Media, Ilhan Omar, the hijab-wearing future Gentlewoman from Minnesota (on her account, Democrats plan to lift a 181-year-old ban on head coverings in Congress), not only hates Jews but committed perjury and married her brother, likely as part of an immigration and student-loan scam. Nonetheless she is already being hailed as a “star” and has been elected to a leadership role in the House progressive caucus.

Akkurat den samme «innmarsj» er i full sving i Norge og de andre vesteuropeiske land: Muslimer skal inn i styre og stell og har «fulle rettigheter». Det fører uvegerlig til at dagsordenen blir islamsk.

Man er vant til å vaske venstresidens sorte får hvite. Nå bruker man samme teknikk på de islamske.

Antisemittisme avhenger av hvem som ytrer den

Alle har en stilltiende ting til felles: antisemittisme. Lysglimt spiller tosk. Han synes å ville oppnå herostratisk berømmelse. NTNU-amanuensis Andresen er en mer interessant person. Han har i lang tid sluppet unna med antisemittisme som spaltist i Klassekampen og har fått gå i LO-tog i Trondeim med egen plakat om at han er lei gnålet om antisemittisme. Eller hva sier det om NTNU som utdannelsesinstitusjon at hans jobb aldri har vært et spørsmål, mens andre er innkalt på teppet for å uttale seg til feil medium?

Brendberg hører også hjemme på venstresiden, men ga blaffen i å forkle sine utgytelser som antisionisme og ble omsider forvist. For et år siden dukket han opp i spaltene til Resett.

Venstresiden liker ikke å snakke om sine svarte får. Særlig ikke etter at muslimers antisemittisme ble tydelig. Venstresiden vet ikke hva den skal gjøre. Temaet mørklegges, enten det er Jeremy Corbyn og Labour eller hjemlige forhold.

Lik i lasten

Derfor seiler norske medier og politikere med mange lik i lasten. Debatten blir absurd: Hardcore-ML-er Marte Michelet oppkaster seg til anklager og dommer over Hjemmefronten fordi hvite menn sammensverget seg og var preget av antisemittisme. De videre implikasjonene av dette: Noen må stige ned for at andre skal stige opp, blir ikke kommentert. Det er tabu.

Slik var det også da Sigrid Sollund skulle diskutere ekstremisme med MDG-Trædal i studio. Foranledningen var at Trædal har skrevet bok om hvorfor ytre høyre stikker av gårde med debatten. Trædals forklaring er at det norske sentrum er dumme og troskyldige som ikke forstår faren. De ser ikke ulvene i fåreklær.

Hvem er ulver og hvem er sauer?

Spørsmålet er: Hvem er ulvene og hvem er sauer? Hvem er ulver utkledt som sauer?

Sigrid Sollund har ingen betenkeligheter med å la Trædal omtale også Documents redaktør som ulv i fåreklær. Hun presiserte at ingen av disse (Lurås, Storhaug, Red.) var til stede i studio. Men likevel var debatten lagt opp slik at den kom til å handle om «oss». Nina Hjerpset-Østlie stilte og gjorde en hederlig innsats: Hun påpekte hva alle oppegående mennesker har fått med seg: at begrepene «ytre høyre» og høyrepopulisme er hersketeknikker for å stanse en debatt mediene og politikerne ikke vil ta.

I stedet får Trædal med glatt ansikt si at «mainstreammediene slipper til alternative medier for mye». Mediene forstår ikke at de legitimerer dem. Trædal vil i god gammeldags doktrinær tradisjon rive masken av ekstremismen.

Men da trenger han ikke se lenger enn til programlederen og seg selv.

Halvmånen har samme form som hesteskoen, og det er den som henger stadig tyngre over venstresiden og norske medier.

De viktigste debattene er det ikke lenger mulig å ta i norske medier. Derfor vokser Document, som Hjerpset-Østlie ganske riktig påpekte. Det handler ikke om enkeltsaker. Det handler om forbindelsene mellom enkeltsaker og de underliggende strukturene.

Venstresiden, som bygget seg opp ved å snakke om struktur og strukturell vold, er i dag blitt skoleeksempel på en maktelite som bruker represjon.

Og jo mer islam, jo mer må NRK og venstresiden undertrykke opinionen.

Vi blir hele tiden beroliget med at Norge først nå blir en moderne nasjon. Men folk ser hva de ser.

Dagsrevyens Eirik Veum skriver opplysende om den nye Dagsrevyen.

Se også:

Dagsnytt 18-programleder til Eivind Trædal: «Da kan du gå!»

Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen bør du kanskje vurdere å støtte Document?

Støtt Document!

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[simpay id=»280380″]

Eller betal til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt vipps-nummer er 13629

For å støtte oss via Paypal gå til vår Støtt Oss-side.