I midten av februar troppet to PST-betjenter opp på trappa til en mann i trondheimsområdet. Han ble utspurt om et møte som skal finne sted i Trondheim, et møte han ikke har noe å gjøre med.

– Jeg reagerer på at PST bruker tid og krefter på å kartlegge lovlig møtevirksomhet. Det gir meg assosiasjoner til DDR og tilsvarende regimer. Det er veldig ubehagelig, sier mannen til Document.

Document kjenner mannens identitet, men han ønsker ikke å bli navngitt. Politisk hører han til på høyresiden.

Mannen (36) ba de to fra Politiets Sikkerhetstjeneste om å legitimere seg, og han fikk deres navn. Document kjenner navnene på de to.

Politifolkene sa de hadde hørt at det skulle være et møte i Trondheim, og de var interessert i informasjon om foredragsholderen.

«Den jødiske lobbyen»

På møtet skal Hans Olav Brendberg snakke om «den historiske utviklinga innen internasjonale jødiske miljøer siden ca. 1900, og hvordan den lobbyen som ledere der utgjorde, bidro avgjørende til opprettelsen av staten Israel i 1948», heter det i et debattinnlegg i Subjekt. Tittelen på Brendbergs foredrag er «Den jødiske lobbyen – frå borgarrettar til etnokrati». Møtet finner sted i Trondheim Folkebibliotek 17. mars.

Mannen som fikk PST på besøk, har «ikke det minste med vårt arrangement å gjøre, men blir åpenbart misoppfattet av PST som en «kilde», skriver de ni som har underskrevet innlegget, flere av dem kjent for å ligge et stykke ute på venstrefløyen.

Det bekrefter 36-åringen overfor Document.

– Jeg har absolutt ikke noe med møtet å gjøre. Folkene som arrangerer det, befinner seg langt ute på venstresiden, men lovlige meninger skal ikke være gjenstand for politisk overvåkning. Det PST gjør, er å snevre inn demokratisk debatt. Det er skadelig for demokratiet.

Spurte om foredragsholder var «brun»

Betjentene spurte 36-åringen om han kunne bekrefte at foredragsholder Hans Olav Brendberg var «brun» og «holocaustfornekter», noe mannen avslo å svare på. Etter noen minutter takket politifolkene for seg.

– Slik jeg oppfattet det, prøvde de å skremme meg, men jeg har ingen ting å skjule.

Det er ikke første gang PST oppsøker 36-åringen.

– Hvorfor tror du de er så interessert i deg?

– De mener at jeg har informasjon som de er interessert i. De viser til min nettside og min yrkesbakgrunn, som gjør at de tror at jeg vet mye om ting de er interessert i, sier mannen, som sier han ikke er tidligere straffet eller siktet for noe.

– Hvordan reagerer du på å få PST på døren?

– Det er ubehagelig på flere nivåer, også på det personlige planet, at politiet kommer hjem til meg og spør meg ut om et lovlig, åpent arrangement.

– Antistatlige holdninger

Da PST 11. februar la frem sin årlige trusselvurdering, fokuserte PST-ledelsen blant annet på «antistatlige overbevisninger» og «konspirasjonsteorier».

Men som PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sa til Aftenposten: – Vi er jo ikke noe meningspoliti,

36-åringen er uenig:

– PST viser at etaten har vilje til å gripe inn mot meninger. Det er en skremmende utvikling.

– Utrivelig og ubehagelig

Hans Olav Brendberg reagerer på politiets prioritering.

– Dette er en merkelig bruk av ressurser. Jeg skal holde et seminar om et historisk tema, jeg er ingen voldstrussel. Det er utrivelig og ubehagelig at PST oppsøker folk rundt meg. Hvorfor tar de ikke heller kontakt direkte med meg? spør Brendberg.

– Jeg er ikke skuggeredd, men for andre kan slikt ha en effekt. Man skaper et inntrykk av noe illegalt.

Hans Olav Brendberg har en fortid på ytterste venstre fløy, han satt en periode i AKPs sentralstyre og har også vært med i Rød Ungdom: «Jeg regner med at de har en mappe på meg fra gymnasdagene». De siste 16–17 årene har han vært partiuavhengig samfunnsdebattant.

– Nylig hørte vi PST snakke om antistatlige holdninger, da er vi på vei i retning tante Sofie: Man er opptatt av meninger. Politiet er på feil kurs når kontroversielle meninger blir en politioppgave.

Document var søndag kveld i kontakt med PST for å få en kommentar, foreløpig uten hell.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.