Nytt

Venstresiden gir ikke opp forsøket på å utestenge dissenterende stemmer fra folkebibliotekene. SVs medlem av kulturkomiteen i Oslo bystyre, Gülay Kutal, har sendt brev til kulturbyrådet med spørsmål om hvordan Document.no kunne få slippe til på Deichman.

Kutal deltok i demonstrasjonen mot at Lars Vilks fikk holde foredrag om Dan Park torsdag.

Til stede på markeringen var også SV-politiker, og medlem av kulturkomiteen i Oslo bystyre, Gülay Kutal. Hun har nå skrevet et brev til kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) hvor kun krever svar på hvordan byråden ser på at Deichmanske har lånt sine lokaler ut til en forening som document.no.
– Jeg ønsker nå at alle fakta rundt dette arrangementet kommer på bordet og har derfor sendt en henvendelse til byråden som jeg nå forventer å få et svar på, forteller hun til Radikal Portal.

I brevet ønsker hun blant annet å få svar på hvordan byråden stiller seg til at Deichmanske låner ut sine lokaler til et foredrag rundt en person som er dømt for å spre rasistisk hets. Hun ønsker også svar på hvordan byråden mener bibliotekene skal forholde seg til spørsmål om rasisme og mazisme i framtiden.
– I etterkant av all støyen som har vært rundt dagens arrangement synes jeg nå det er greit å få en avklaring fra byråden på hva slags grenser bibliotekene bør ha når det gjelder deres rolle i den offentlige debatt i tiden framover, understreker hun.

Venstresiden ønsker en definisjon på hva som er akseptabelt som kun omfatter dem selv. Det som faller utenfor defineres som nazisme. Hvis man leser kommentarfeltene ser man at denne linjen ikke finner gehør hos publikum. Argumentasjonen er for vulgær. Hvis det å problematisere en dom over en svensk kunstner på seks måneders fengsel er det samme som å forsvare nazisme, opphører fornuftig debatt.

Men Rødts Marit Halse kunne fremføre dette synspunktet i NRKs Kulturnytt fredag morgen, uten motforestillinger.

Denne ensidigheten er nok det som har fått mange til å reagere. Hva slags debatt vil det bli hvis det er de mest fordømmende som skal ha definisjonsmakten?

Venstre-kulturrådens svar imøtesees med spenning.