Feature

IMG_0360Lars Vilks under foredraget om Dan Parks kunst og dommen mot ham, i Informations lokaler i København 6. september. Den venstreliberale avisen Information tåler godt Vilks nærvær, men deler av venstresiden i Oslo gjør det ikke. De mener at offentlige bibliotek bør være sperret fordi Vilks setter spørsmål ved dommen. Det gjør han med kunstfaglig autoritet. De som uttaler seg gjør det åpenbart på svært tynt grunnlag. De vet lite om moderne kunst og den tradisjon Park opererer innenfor. Hvis man skal bure ham inne og vedta at hans verk skal destruereres, er det mye annen kunst som havner i faresonen.

Under karikaturstriden måtte kunstnerne gå under jorden. Kurt Westergaard har levd med vakter siden. Flemming Rose og Jyllands-Posten lever og arbeider i en festning.

Det samme skjer nå med flere tyske politikere etter at de har gått åpent ut og støttet kurderne.

Noen føler at trusler er en legitim del av samfunnsdebatten. Kravet om å utestenge Vilks fra Deichmann faller inn i samme mønster. Man forsøker å presse Deichmann med de kraftigste beskyldninger vi kjenner: nazisme.

Det er tragisk at selv en forstander for Det mosaiske trossamfund synker ned på et slikt nivå.

 

Torsdag 23. oktober

kl 1930

inngangspenger: kr 100

påmelding kontakt@document.no