Nytt

Alain Finkielkraut har deltatt på en konferanse i Jerusalem og intervjues av Ha’aretz. Finkielkraut snakker nå et brukbart engelsk. Han stiller to fundamentale spørsmål som intellektuelle som bekymrer seg for Vesten er opptatt av: Hva vil skje med jødene i Europa; har de noen fremtid der? Hva vil skje med Europa i Europa; har Europa noen fremtid?

De to spørsmålene henger sammen. Et Europa som jødene forlater, vil være et helt annet Europa. Det er ikke de gamle som drar, det er de unge som stifter familie og de som ennå ikke har gjort det. Vi vet fra europeisk historie at tapet av hugenottene kostet Frankrike dyrt. Hva vil tapet av noen titusener jøder koste landet? Irak hadde en gang en stor jødisk befolkning som var ryggraden i landets økonomi. Hvordan har det gått med landet? Det finnes en klar sammenheng mellom den dårlige utviklingen i araberlandene og utkastelsen av jødene. Det er ikke dristig å spå at det eksisterer en tilsvarende sammenheng for Europas del.

Finkielkraut er klar på at den nye antisemittismen kommer fra en voksende muslimsk befolkning. En ny politisk klasse som ser på seg selv som postnasjonal, vender seg bort fra antisemittismen. For dem er Israel en «freak nation». De blir fellow travellers med islamistene. Det er et uhyggelig scenario som avtegner seg. At portvokterne i norske medier later som de ikke har hørt om det, bekrefter at alliansen står usedvanlig sterkt i Norge.