Den moderne antisemittismen ble dødeligere enn den gamle fordi den fikk en biologisk definisjon. Den ble mulig å gjennomføre fordi Hitler bygget på gamle fordommer og lurte tyskerne til å tro at det sosiale spørsmål kunne erstattes av det jødiske. «Det sosiale spørsmål» betød klassekonflikten, motsetningen mellom arbeid og kapital, mellom arbeiderklassen og borgerskapet. Det […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.