Dagen etter at Hassan Rouhani, presidenten for det iranske islamistiske regimet, ankom Paris i slutten av januar for å tilby store industrikontrakter, truet Frankrike Israel med å «godkjenne en palestinsk stat» dersom ikke Israel føyer seg etter de palestinske kravene og oppretter en palestinsk stat på deres vilkår.  Forestillingen om at islamistene derved vil være tilfreds med det franske knefallet og la franskmennene i fred, vitner om franske myndigheters manglende gangsyn og forståelse for hva saken gjelder. Gangsynet er ikke stort bedre i Norge, hvor myndighetene har hjulpet Iran med økt tilgang på råstoff til sin atombombe, og hvor Irans atomforhandler vurderes som kandidat til Nobels fredspris. Like ille er det i Sverige, hvor utenriksminister Wallströms usaklige angrep på Israel, for å tekkes islamistene, oppnår støtte.

Det forholdet franske og andre europeiske, inkludert norske, myndigheter ikke tar i betraktning, er at de dominerende jihadist-bevegelsene, både de som er finansiert fra Iran, fra arabiske land og fra europeiske moskeer og myndigheter, i likhet med de palestinske selvstyremyndighetene overhodet ikke er interessert i en palestinsk stat. En palestinsk stat står for dem i veien for deres hovedmål, som er å forene hele verden under den islamske folkemassen, umma, – inkludert både Frankrike, resten av Europa og den såkalte palestinske staten. En forent islamsk umma kan under ingen omstendighet omfatte eller tolerere Israel og et jødisk folk. På kort sikt er derfor alle jihadisters mål å slette Israel fra kartet, og så lenge det finnes jøder i Frankrike og resten av Europa, vil terroren mot dem måtte fortsette også der.

A French soldier patrols on January 12, 2015 near a Jewish school in Paris. France announced an unprecedented deployment of thousands of troops and police to bolster security at "sensitive" sites including Jewish schools on January 12, a day after marches gathering nearly four million people countrywide. The alert level in shell-shocked France remained at its highest possible as the interior minister announced the deployment of nearly 5,000 police to guard Jewish schools and places of worship. AFP PHOTO / JOEL SAGET

Foto: En fransk soldat ledsager et jødisk ektepar i Paris i januar 2015.

Dette vet jødene i Frankrike, og de ga klart uttrykk for det i en undersøkelse om antisemittisme som nylig ble gjennomført i Frankrike. Undersøkelsen har vakt oppsikt og internasjonal kritikk etter at man forsøkte å tie resultatene i hjel. Det er faktisk ulovlig i Frankrike å samle data som skiller landets borgere etter tro eller etnisitet, men det var nettopp denne distinksjonen franske jøder ønsket å gjøre for å få fakta på bordet om den voksende antisemittismen i landet.

Det er den jødiske stiftelsen Fondation du judaïsme français som står bak undersøkelsen, som ble utført av meningsmålingsinstituttet Ipsos. Undersøkelsen gikk over 18 måneder og gir alarmerende resultater om hvordan jødene i Frankrike opplever dagens jødehat. Det ble også dokumentert mer antisemittisme og jødefiendtlighet hos Frankrikes muslimske befolkning enn i den øvrige befolkningen. En fjerdedel av landets jøder vurderer å flytte ut av landet umiddelbart, mens halvparten vurderer å flytte fra Frankrike i nærmeste fremtid. Mer enn 8000 franske jøder dro til Israel i fjor, og mer enn 10.000, for det meste unge barnefamilier, er ventet i år.

Hele 67 % av jødene begrunner dette med den islamske terroren, som har kostet mange jødiske liv. 56 % begrunner ønsket om flytting med økt radikal islam i det franske samfunn. 31 % begrunner flytting med Frankrikes manglende reaksjon på antisemittismen, og 33 % begrunner flytting med de klassiske antisemittiske stereotypiene om jøder som lever i det franske samfunn.

Intet mindre enn 90 % av de spurte jødene mener at jødehatet har økt i landet, primært blant muslimene (91 %), men også blant franskmenn for øvrig (77 %). Hele 69 % av jødene ga uttrykk for at de rett og slett frykter for sitt eget liv, og 76 % mener at det i dag er vanskelig å være jøde i landet. 61 % av de spurte mente at jødene i Israel har det tryggere enn i Frankrike. 54 % av jødene vurderer å flytte fra landet, enten til Israel eller til et annet land. 71 % av jødene har minst ett familiemedlem som er blitt verbalt angrepet med antisemittiske skjellsord, mens 45 % oppga at de selv opplevde dette det siste året. 31 % av jødene har et familiemedlem som er blitt angrepet fysisk.

 

I den franske ikke-muslimske befolkningen var 36 % av de spurte enige i minst fem av de åtte nedenstående utsagnene som ble testet i undersøkelsen:

 • 91 % mener at jødene er godt integrert i Frankrike
 • 56 % mener at jødene har mye makt i landet,
 • 56 % mener at jødene er rikere enn de gjennomsnittlige franskmenn,
 • 53 % mener at jødene er mer knyttet til Israel enn Frankrike,
 • 41 % mener at jødene er overrepresentert i mediene,
 • 25 % mener at de er smartere enn gjennomsnittet,
 • 24 % mener at de egentlig ikke er som andre franskmenn,
 • 13 % mener at det er litt for mange jøder i Frankrike.

 

De følgende stereotypiene er mye utbredt blant muslimene i Frankrike:

 • 60 % av muslimene mener at jødene selv har ansvaret for antisemittismen i landet,
 • 18 % mener at det er litt for mang jøder i landet,
 • 67 % mener at jødene er overrepresentert i mediene,
 • 66 % tror at jødene er rikere enn de gjennomsnittlige franskmenn.

Et resultat av denne tilstanden er at halvparten av Frankrikes jøder for alvor vurderer å flytte fra landet av frykt for sitt liv. Det er altså om lag 250.000 jøder bare i Frankrike som ser seg om etter et tryggere sted å bo, mens de resterende 250.000 vaktsomt avventer situasjonen.

Den voksende antisemittismen jødene i Frankrike opplever, og som gjenspeiler situasjonen for Europas øvrige jøder, er ikke oppstått i det siste. Dette er resultatet av en daglig og vedvarende anti-israelsk og antijødisk agitasjon som landets kulturelle og politiske eliter, spesielt på den politiske venstresiden, har drevet med i mer enn 40 år, og som underbygges og forsterkes av fiendtlige oppslag i deres statsstøttede medier.

Dette er nøyaktig den samme utviklingen som vi ser i Norge, og som ble bekreftet av Holocaust-senterets store undersøkelse i 2011-12. Her opplever vi at 12,5 prosent av befolkningen gir til kjenne klare antisemittiske holdninger, og hele 38 prosent av befolkningen har antisemittisk pregete meninger som de har lært fra våre politiske ledere gjennom oppslag i norske medier, og ikke av muslimene. I våre egne medier ser vi stadig nye eksempler på forsøk på ideologisk og kulturell tilpasning til en voksende fremmedkulturell innvandring. Et talende eksempel er den debatten vi har fått omkring en voksende innvandring av arabiske migranter med helt ned til 11 år gamle ektefeller. Dette har fått den selvoppnevnte læremester i multikultur, professor Per Fugelli, til å mane til forståelse for voldtekt av barn, et budskap som ble formidlet av NRK. Slik er man behjelpelig med å gjøre islamsk sharia og arabisk middelalder til norsk lov og tradisjon.

Den flerkulturelle innvandringen til Europa bringer blant annet med seg en mer enn 1400 år gammel arabisk/ muslimsk kulturell arv som inkluderer både barnebruder, undertrykkelse av kvinner, æresdrap og ondskapsfull antisemittisme. I kombinasjon med den politiske venstresidens liberale aksept for alt som svekker våre egne tradisjoner, og den politiske antisemittismen som allerede er inngrodd i ryggmargen deres, fremstår dette for vaktsomme jøder som et tydelig signal om at tiden er inne til å overveie en alternativ fremtid.

I 1930 trodde flertallet av Tysklands jøder at deres liv ikke sto i fare. De fleste endte i gasskamrene. Det kommer ingen flere gasskamre i Europa, men det er heller ikke nødvendig for å gjennomføre den etniske rensingen som nå er innledet. Vi bør ikke tvile på at tiden er inne for oss jøder til å reise hjem. Av de 250.000 franske jødene som nå forbereder flytting, vil om lag en fjerdedel i første omgang reise til Israel. Men antisemittismen sprer seg raskt over hele verden, og USA er ikke lenger en like sikker havn for oss jøder som landet en gang var. Antisemittismen er sterkt voksende ved akademiske institusjoner i USA, og utbrer seg på samme måte som i Europa.

Det er kun ett sted jødene kan leve i trygghet, trass i vanskeligheter og utfordringer, og det er i vårt gamle fedreland Israel. Det er i dag faktisk tryggere for jøder å bosette seg i Hebron enn i de fleste av Europas hovedsteder. Over hele Europa gjør jøder seg reiseklare, og denne gangen finnes det en åpen grense hvor de er velkomne.