Tavle

Ordet «Allah» betyr simpelthen «Gud» på arabisk, og er hva, for eksempel, kristne i Midt-Østen kaller ham. Helt fra 1631, for 400 år siden, har kristne i nåværende Malaysia også benyttet ordet «Allah» for «Gud». I 2009 fikk en romersk-katolsk avis eksplisitt lov av en domstol å benytte ordet «Allah» i sine artikler, men dette falt muslimske grupperinger tungt for brystet, og sendte saken inn for malayisk appellrett. 14.oktober falt dommen: Bare muslimer kan anvende seg av ordet «Allah» for å titulere sin guddom….

 

http://www.gatestoneinstitute.org/4037/malaysia-allah-muslims