Nytt

De borgerlige vil senke egenkapitalkravet ved kjøp av bolig fra 15 til 10 %. FrP vil fjerne det helt.

For første gang på svært mange år vokser det opp en ung generasjon som aldri vil ha råd til å skaffe seg egen bolig. Selv om de er i jobb. De høye utleieprisene gjør at de ikke får spart nok kapital til å oppfylle 15-% kravet.

Samtidig har de med egen bolig kunnet se på at verdien har steget med nær 10 % i året. Det er en stikk motsatt av den fordeling som sosialdemokratiet skryter på seg. Kombinasjonen av utleiepriser og kapitalkravet gjør at selveiere i realiteten har trukket opp stigen etter seg. Likevel er ikke dette tema i valgkampen.

«Alle skal med.»?

Vi snakker ikke om ungdom som faller utenfor, men de som klarer seg og er i jobb. De møter døra. Samtidig er det disse som skal finansiere eldrebølgen og innvandrerbølgen. Hvem vil målbære deres sak? Hvordan skal man vente de vil stemme hvis man ikke viser at man bryr seg og ser deres situasjon?

Kun FrP vil avskaffe kapitalkravet helt.

Dagens sparing med skattefradrag er puslete i forhold til prisene på boliger.

Dagens ordning: gjelder for ungdom under 34 år, maksimalt årlig skattebeløp er 20 000 kr, fradrag i skatten er på 20 pst. av sparebeløpet og maksimal samlet sparing er 150 000 kroner.

Høyre, KrF, Venstre og FrP vil øke sparebløpet til 25.000-30.000 kroner, og heve skatterabatten til rundt 30 %.

Ap og SV vil beholde ordningen som den er.

 

http://www.aftenposten.no/okonomi/Borgerlig-enighet-om-a-senke-sparekravet-for-unge-boligkjopere-7292253.html