UDI har trappet opp bruken av røntgenundersøkelser på mindreårige enslige asylsøkere, og tar nå flere i aldersjuks enn noen gang før. Hver fjerde «mindreårige» viser seg å være voksen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) bruker blant annet røntgenbilder av tenner og håndledd for å fastslå alderen, en praksis som har vært i bruk siden 2008. NRK