Nytt

Fjoråret var et rekordår for antall asylsøkere. Likevel tegner det til å bli ny rekord i år. I årets fem første måneder kom det 52 prosent flere, 6595 mot 4324 i fjor. Hvis trenden fortsetter vil antallet toppe over 18.000 ved årets slutt.

Og dette til tross for at regjeringen ifjor la frem innstramminger. Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen la frem nye innstramminger idag, men møtte kritikk, fra regjeringspartner SV og Antirastistisk Senter.

Dette er regjeringens nye tiltak:

1) UDI instrueres om å ta i bruk Dublin II-forordningen for å returnere barnefamilier til Hellas. At man er barnefamilie skal ikke lenger i seg selv være nok til at man ikke returneres til Hellas. Det skal gjøres en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak.

2) Etablering av egen saksbehandlingsprosedyre med raskere intervju og aldersvurdering for enslige mindreårige asylsøkere.

3) Utvidet aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere; Tann, håndrot og fysiologisk undersøkelse.

4) Enslige mindreårige asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag skal som hovedregel få avslag.

5) Opprette omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelsesland for enslige mindreårige asylsøkere.

6) Asylsøkere uten dokumentert identitet skal som hovedregel ikke gis midlertidig arbeidstillatelse under søknadsbehandlingen.

7) Regjeringen planlegger å opprette et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter.

8) Det skal utarbeides et generelt reintegreringsprogram.


Innfører nye tiltak i asylpolitikken