Nytt

Ifølge Røde Kors så har UDI åpnet for akuttinnkvartering av migranter hos Best Western Hotell på Kampen, et drøyt steinkast unna PUs lokaler på Tøyen.

Tilstedeværelse med frivillige på venteværelset for enslige mindreårige asylsøkere på Tøyen:

  • Oslo Røde Kors har opprettet en tjeneste der Røde Kors-frivillige tar kontakt med enslige mindreårige og barnefamilier som sitter og venter på å få registrert seg hos Politiets Utlendingsenhet på Tøyen i Oslo.

Akuttinnkvartering på Tøyen:

  • Denne uken opprettet UDI akuttinnkvartering på Best Western på Tøyen for uregistrerte asylsøkere, som ligger kun få meter unna PUs registreringslokaler. Røde Kors- frivillige er tilstede ved innsjekk hver kveld og gir bistand og støtte til søkerne. I tillegg stiller Oslo Røde Kors Hjelpekorps opp med tilstedeværelse for å følge opp personer som trenger helsehjelp.

Best Western

Dette blir nok en permanent løsning for det blir neppe færre migranter i tiden fremover.

Migrantene som ankom etter at PUs kontorer stengte klokken 23 måtte tilbringe natten på parkeringsplassen. Nattåpen kirke på Kampen ble vurdert som kriseløsning. Antallet migranter som ankommer PUs kontorer på Tøyen for registrering har økt voldsomt den siste tiden. Det er ikke gjort på et øyeblikk å gjøre om PU til et døgnåpent kontor.

Best Western FB

En av de som hjelper migrantene er Magdi Alandulesi fra Libya.

– Det er mange av dem som er opptatte av at de har et fingeravtrykk i Ungarn, men jeg sier at det skal ordne seg. De fleste er veldig bekymret for Dublin-avtalen. I Ungarn spør de om fingeravtrykk og så sendes de bare videre, sier Magdi.

I henhold til Dublin-avtalen skal asylsøkere sendes tilbake til det første europeiske landet de søkte asyl.

Videre forteller Magdi at det som oftest er flyktninger fra middelklassen han møter på mottak og utenfor PU på Tøyen.

– De fleste jeg har snakket er høyt utdannede folk som leger, advokater og journalister. Det er de som har råd til å flykte. De betaler mellom 1000 og 3000 euro for å reise, sier han.

Aftenposten Nettavisen