Tavle

Røde Kors trekker seg ut av flyktningemottaket på Tøyen i Oslo. De kan ikke garantere sikkerheten til de frivillige.

Røde Kors klager på antallet flyktninger og hvordan de blir innlosjert. Men ærlig talt, kummerlige forhold burde ikke gjøre flyktninger som ønsker fred til en sikkerhetsrisiko.

Folk flykter fra krig og utgjør selv en sikkerhetsrisiko.

Røde Kors har varsla at dei trekkjer ut sine frivillige frå flyktningmottaket på Best Western-hotellet på Tøyen i Oslo. Årsaka er at UDI vil auke talet på bebuarar frå 250 til 500.

—-

Han er oppteken av tryggleiken til dei frivillige i denne situasjonen.

TV2