Justisminister Knut Storberget varslet fredag en oppmykning av reglene for enslige mindreårige asylsøkere og familier med barn. Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen advarer. Barn kan bli inngangsbilletten til Norge.

Hvis det blir kjent at det tas særlige hensyn til par med barn, kan det bli en måte å få opphold på.

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det har vært en økning i antall barnefødsler blant asylsøkere de siste årene. I 2006 fødtes 214, mens det hittil i år er født 541 av en asylsøkende mor.

Neste år vil Justisdepartementet presentere en stortingsmelding om barn på flukt. Storberget sier han vil se på muligheten for en særordning for barnefamilier og inviterer Stortinget til debatt om saken.

– Det er ikke uten grunn at jeg har satt i gang dette arbeidet. Jeg har en sterk mistanke om at det ikke er godt nok i dag, sier justisministeren.

– Har råd

Storberget vil drøfte om det bør opprettes egne mottak og en egen returordning for barnefamilier. Han vil også ha ned saksbehandlingstiden for barnefamilier fra 240 til 60 dager.

Justisministeren varsler også at han vil ha en gjennomgang med Politiets utlendingsenhet (PU) om mer skånsom metodebruk ved utsendelse av barnefamilier.

Storberget erkjenner at en eventuell liberalisering kan gjøre Norge mer attraktivt for barnefamilier.

– Men dette rike landet har råd til å ta en runde om hvordan vi behandler barn på flukt, sier han.

Amundsen i Frp mener slike særordninger vil fungere som en invitasjon til ale som vil misbruke systemet.

Han understreker rat alle ønsker å ta hensyn til barna, men sier barnefamilier ikke automatisk ha beskyttelsesbehov.

Samtidig tar Amundsen til orde for at klagemulighetene for asylsøkere skal innskrenkes. Han mener første gangs avslag fra ankeinstansen Utlendingsnemnda (UNE) bør være siste mulighet for å få behandlet saken.

Justisministeren mener at Norge har råd til å være generøs mot barn. Samtidig blir han raus mot de voksne som bestemmer. Det er kanskje den avveiningen Storberget ønsker å diskutere med de andre partiene. Ordningene for enslige asylsøkere er allerede raus. Den restriksjonen er vurderingen av om de skal sendes hjem når de fyller 18.

Asyllobbyen presser på for liberalisering av reglene. Særordninger kan være brekkstangen som bryter ned innstramminger.

kilde: NTB

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂