Kort

Navaz Virani i NA24:

Han opplyser at i flere land i Afrika i dag er det plakater hvor det står at du kan reise til paradis for x-antall kroner, og paradiset det siktes til er Norge.

– Vi lærte om isbjørner før jeg kom til Norge, men nå lærer de, at dersom de slipper inn, så skal de slippe å jobbe resten av livet, sier Virani.

– Når det florerer slike plakater i mange land, så rekrutterer man folk som har en agenda. Det er ikke bra, fortsetter han.