Nytt

Førstelektor ved BI og Høgskolen i Gjøvik, Werner Christie sammenligner det å betale skatt med å gi julegaver. Ved å betale skatt viser vi omsorg for hverandre skriver Christie. Den store fordelen med julegaver er at vi bestemmer selv hvem som skal få gavene, og ikke minst, hvor dyre de er. Skattleggingen er i så fall en gave vi er påtvunget å gi, og vi er umyndigjort når det gjelder hvem som skal nyte godt av gaven.

Christie mener vi gjennom skatten prøver å nærme oss et paradis. Det skal visst være i bibelens og Jesus ånd. Vi skal altså gjennom skattleggingen kjøpe oss inn i Paradis?

I julen gir vi gaver og bygger fellesskap med samvær og hilsener. Det samme vi gjør når vi betaler skatten vår gjennom året: Vi tar omsorg for hverandre, og gir gaver vi alle kan dele: Trygghet, muligheter og håp om et bedre liv særlig til de som trenger det mest, enten det er våre eldre, funksjonshemmede og syke, eller nye medborgere fra land i krig og nød. Slik sett prøver vi å nærme oss et paradis i bibelens og Frelserens ånd, det vi også kunne kalle et «skatteparadis»!

Christie er opptatt av at Norge er et samfunn med mye samarbeid og fellesskapsløsninger. Han poengterer at klare grenser, dialog og samarbeid skaper et samfunn med tillit og felles verdier. felles historie og kultur nevnes ikke.

Noen av oss ser anderledes på situasjonen:  Et samfunn med en befolkning som har en ganske lik kultur og historie skaper tillitt og felleskap. Folk med et historisk og kulturelt felleskap har jo fellesskapet liggende som fundament i samfunnet.

Med befolkningssammensetningen som skal bygge opp Det nye Norge kan man håpe at klare grenser, dialog og påtvunget samarbeid på sikt vil skape tillit mellom befolkningsgruppene. Innsatsen er høy. Vi skal skape noe som vi utgangspunktet hadde, men som tydeligvis ikke var bra nok når det stort sett var nordmenn innblandet.

Professor Wilson har studert samarbeid hos alt fra insekter til mennesker, og har nå det han kaller «The Norway Project». Han vil undersøke hvorfor vi har så mye mer samarbeid og felleskap enn andre samfunn. Nobelprisvinner i økonomi, Elinor Ostrom, har forsket på grupper som har etablert solidarisk samarbeid for bruk av skog, fiskebestander og beiter. Tillit og felles verdier i viktig, og skapes ved klare grenser, dialog, og samarbeid, ikke gjennom konkurranse. Ryddige spilleregler og likeverd er nødvendig, og kontroll med tilpassede sanksjoner.

Christmas_presents_2416800b

Nærmer oss et paradis? «Are we there yet?»
h-a.no