Sakset/Fra hofta

To dager etter at Finansavisen la frem de første beregningene av hva innvandringen egentlig koster, stilte stortingsrepresentant for FrP Christian Tybring-Gjedde følgende spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen:

Har Finansdepartement noen grunn til å betvile tallene som Finansavisen presenterer, og mener finansministeren at slike kostnader og fremtidige økonomiske forpliktelser vitner om at regjeringen fører en ansvarlig og økonomisk bærekraftig innvandringspolitikk?

Om avisen hadde gjort noen alvorlige metodefeil i sine beregninger, kan vi trygt gå ut fra at Johnsens embedsverk hadde slaktet dem og hengt dem ut til tørk etter alle kunstens regler. Men finansministerens eneste bemerkning i denne sammenheng var følgende:

I våre analyser av offentlige finanser i Perspektivmeldingen 2013 brukte vi mye plass på å presentere hvordan offentlige inntekter og utgifter utvikler seg over tid. Det samme gjør Statistisk sentralbyrå i rapporten med grunnlagsberegningene for Finansavisens anslag. Rapporten understreker for øvrig usikkerheten knyttet til disse grunnlags-beregningene. Generelt vil jeg si at slike beregninger er svært følsomme ovenfor forutsetningene. Spesielt er forutsetningene om valg av rentesats avgjørende for den type nåverdiberegninger som Finansavisen presenterer.

Altså en helt kurant påpekning av at beregningene bygget på forutsetninger som ikke trenger å slå til ett hundre prosent, slik de ikke kan unngå å gjøre. Dette svaret forteller alt vi trenger å vite om beregningenes soliditet: de står fjellstøtt.

I tiden som er gått etterpå, har de mest toneangivende mediene med NRK i spissen enten ignorert de sensasjonelle og foruroligende resultatene, eller de har forsøkt å avlede oppmerksomheten fra dem dersom temaet ikke helt kunne unngås. Siv Jensens tekniske feilskjær var således manna fra himmelen for statskanalen, og Dagsnytt Attens Anne Grosvold brukte det for alt det var verdt.

NRKs ukeslutt måtte selvsagt også fortelle om hvor dum Siv Jensen er som tuller med tall, og gjorde behørig narr av henne med bl.a. å sende lydklippet tre ganger. Det er påfallende at Finansavisens artikkelserie er blitt tiet grundig hjel, mens alle kappes om å arrestere FrP-lederen når hun feilsiterer fakta fra den.

En potensiell nasjonaløkonomisk katastrofe er altså ingen nyhet, men feilaktig omtale av dokumentasjonen av den blir umiddelbart brettet ut i et kringkastingsstudio. Det forteller alt vi trenger å vite om den korrupte politiske ukulturen i NRK.