Nytt

Siv Jensen kommenterer beregningene offentliggjort i Finansavisen:

– Hvis man legger SSBs beregninger til grunn, og utviklingen fortsetter, så vil Jens Stoltenberg og regjeringen ha brukt opp hele verdien av oljefondet og verdien av Statoil-aksjen i løpet av fem år, sier Jensen til Dagbladet.

Dette blir litt for sterk kost når det ikke kommer direkte fra Hegnars folk, som nå samarbeider med avisen. Man har således innhentet et slags forbehold av Erling Holmøy, som har vært med å utføre SSBs beregninger:

– Vår konklusjon er at innvandring, slik vi hittil har sett, ikke har så stor effekt på den offentlige budsjettbalansen på lang sikt. For statsfinansene er det eldrebølgen som er hovedproblemet, skriver han.

Dette er med respekt å melde svært ullent fra Holmøy. For så lenge det er mer innvandring pr. år enn størrelsen på et norsk årskull, så kreves ingen Nobel- eller Abelpris for å skjønne at nevnte eldrebølge for en stor del vil bestå av innvandrere.

Holmøy er opplagt for intelligent til å si noe usant, men her har han simpelthen satt et annet navn på virkeligheten. Men folk skjønner tegningen likevel: Innvandrere blir også gamle.

 

Frp: – Innvandrere vil koste staten verdier tilsvarende Oljefondet og statens aksjer i Statoil SSB: – Tallene tolkes feil