Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP) stilte den 23. april et spørsmål til finansministeren vedrørende økte offentlige utgifter som følge av befolkningsveksten. Fra 2009 til 2013 har befolkningen i Norge økt fra 4.799.252 til 5.051.275 innbyggere, og dette er en befolkningsvekst på 252.023 personer. Dersom hver nye innbygger krever offentlige infrastrukturinvesteringer på 150.000 kroner hver, vil befolkningsøkningen […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.