Nytt

Sverige kommer nest nederst i en undersøkelse av integrering i 15 europeiske land.

Kan det ha noe å gjøre med at det er tabu å diskutere integrering?

Sverige är näst sämst på integration vid en jämförelse med 15 andra europeiska länder, enligt en undersökning som gjorts vid Stockholms universitet.

Sociologen Ryszard Szulkin har studerat i vilken utsträckning som invandrare fått jobb i det nya landet under de tio första åren, berättar Ekot i Sveriges Radio.

Bara i Spanien är arbetslösheten högre bland män och bara i Frankrike är arbetslösheten högre bland kvinnor.

En förklaring är att Sverige tar emot fler flyktingar än de andra länderna som i högre grad har arbetskraftsinvandring.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-nast-samst-pa-integration_7680304.svd