Nytt

Den amerikanske ambassade har sendt en epost til amerikanske statsborger om å ta forholdsregler når de beveger seg rundt i Oslo. Bakgrunnen er flere stygge voldsepisoder.

Visepolitimester Roger Andresen forsøker å snakke rådene bort, og sier det er det samme som politiet selv har gitt råd om.

Men det er ikke tvil om at brevet er dårlig Oslo-reklame.

Politimester Anstein Gjengedal forsøkte å bortforklare den økte kriminaliteten i Oslo med å vise til statistikk. Folks opplevelse er den stikk motsatte. Knivstikkingen mot tre trikkekontrollører på Solli plass oppleves som symptomatisk, og det er bla denne ambassaden viser til i sitt brev.

 

Amerikanere oppfordres til å ta fem forholdsregler for en trygg hverdag i hovedstaden.

  1. Hvis det er mulig, ikke gå alene på kveldstid. Hvis du er ute på kveldstid, gå sammen med andre eller vurder kollektivtransport eller taxi
  2. Hold deg i godt opplyste områder med mye folk
  3. Vær oppmerksom på dine omgivelser hele tiden. Se potensielle trusler før de blir reelle trusler
  4. Stol på instinktet ditt. Hvis noe virker galt, kom deg vekk
  5. Ha med deg mobiltelefonen slik at du kan ringe etter hjelp ved behov
Det er ingen tvil om at advarselen går på prestisjen løs.  Nrk.no forsøker å latterliggjøre advarselen.  VG virker mer forvirret og vet ikke helt hvilket ben det skal stå på. Visepolitisjef Roger Andresen later som om amerikanerne sier det samme som politiet.
– Vi synes det er positivt med alle som prøver å gjøre byen tryggere, sier Roger Andresen til VG Nett.

Han sier at rådene ambassaden kommer med er nærmest identiske med rådene Oslo-politiet ga i fjor høst.

En annen morgennyhet gikk på at jøder ikke tør å melde seg inn i Det mosaiske trossamfunn. Antall medlemmer har gått ned med en femdel. Jøder i Oslo tør ikke lenger vise at de er jøder.
NRK, VG og Andresen kan late som om det ikke er noen sammenheng. Men 22/7, jihad-videon og trikke-volden forteller om en mer utrygg by.