Hans Jørgen Lysglimt har de siste dagene tatt spranget over til nynazistisk side, ved å kalle Holocaust en myte og omfavne Nordisk Motstandsbevegelse. Er det noe mer å si?

Som om ikke det var nok, fulgte Lysglimt opp med å forsvare Nordisk Mostandsbevegelse. Denne er virulent antisemittisk i nazistiske forstand.

 

Lysglimt virker å ha tatt spranget på et mer fundamentalt plan: Den talmudiske trolldommen er brutt.

 

Ut med jødedom/jøder og inn med Nordisk Motstandsbevegelse. Det er rene ord for pengene.

Det går litt for fort i svingene for selv folk som kommuniserer med Lysglimt. Folk har sperrer mot å si at Holocaust er en myte for så å uskyldiggjøre Nordisk Motstandsbevegelse. Lysglimt vet godt at de fisker i rørt vann. Ved å spille ofre for venstrevold vil de påkalle sympati, og Lysglimt går i bresjen for dem.

Hele Nordisk Motstandsbevegelses fremtoning kommuniserer voldsvillighet. De spiller på at polariseringen er blitt så stor at den som står «opp imot» angrep vil få en lederrolle.

Det er den jobben Lysglimt gjør for dem. At han selv omtaler Ervin Kohn som jøde vitner om at antisemittismen er ektefølt.

Finner hverandre

Mer interessant er at det Lysglimt og Trond Andresen har funnet hverandre.

Trond Andresen er forsker ved NTNU. Han skrev i flere år fast i Klassekampen, inntil han overskred noen grenser for hva man kan si i antisemittisk retning, også på venstresiden. Der har grensene vært tøyelige.

Andresen fikk i flere år gå i 1. mai-tog i Trondheim med sin egen parole:

”Det stadige gnålet om antisemittisme er en avsporingstaktikk”

Før 1 mai-toget i 2015 skrev Daniel Johnsen og Snorre Valen i Adressa at LO burde nekte Andresen å bære en slik parole. Men Andresen sa de bekreftet hans poeng.

”Plakaten sier noe som mange er klar over, men som få tør å uttrykke tydelig: ”Antisemittisme” misbrukes og overdrives for å skremme folk fra å kritisere Israels framferd. Men den sier ikke noe mer enn det”, skriver Andresen.

John-Peder Denstad i 1. mai-komiteen bekrefter overfor Adressa at man kommer til å tillate Andresen å bære sin parole også i årets tog.

Det er akkurat samme bølge Lysglimt surfer på: Motstand mot antisemittisme er en bekreftelse på jødenes makt.

Lysglimt er en enslig figur på ytre høyresiden. Han vil bli helt isolert etter disse utspillene, hvis noen har vært i tvil om hvor han sto.

Men Andresen har et mye større nedslagsfelt. Det er nok å se på NTNUs egen praksis. De har stilt seg til disposjon for anti-israelsk propaganda med dårlig skjult undertone.

Den anstendige antisemittismen har et spillerom på venstresiden, fordi det er mange av dem og de avslører ikke hveranere.

 

NTNU-forsker beskyldes for å fremme jødehat

 

Kjøp Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.