Amanuensis ved NTNU Trond Andresen har i flere år gått med en privat plakat i 1. mai-toget i Trondheim. Plakatens innhold er helt i tråd med mannen som for to år siden tok til orde for (tro det eller ei) å boikotte markering av Krystallnatten. I 2009 ivret Andresen for boikott av Israel, og hans navn sto øverst på et opprop til styrene ved NTNU og HIST om en kulturell og akademisk boikott av Israel. Et opprop som helt og holdent underkjenner Israels rett til å eksistere. Man går like til 1948.

Siden 1948 har staten Israel okkupert palestinsk jord og nektet palestinerne grunnleggende menneskerettigheter.

På 1. mai lyder Andresens private budskap: «Det stadige gnålet om antisemittisme er en avsporings-taktikk».
Kunsthistoriker Daniel Johansen har reagert på Trond Andresens antisemittiske plakat i 1. mai-toget og har skrevet kronikken Rasisme i 1. mai-toget (Adresseavisen, 28.04.2015. Betalingsartikkel).

– I flere år har en person i Trondheim båret en privat plakat med teksten «Det stadige gnålet om antisemittisme er en avsporings-taktikk». Jeg mener dette er en plakat som fremmer jødehat, og som må bortvises fra toget. Jeg finner det merkelig at arrangementskomiteen åpner for at noen får stille med slike private paroler i et slikt arrangement, sier Johansen.

Johansen mener plakaten også bryter med offisielle paroler, og at den ikke er forenlig med markeringen av arbeidernes internasjonale kampdag.

– Dere har en offisiell parole som har teksten «Bekjemp antisemittisme og islam-hat». Hvorfor er ikke en plakat med teksten «Det stadige gnålet om antisemittisme er en avsporings-taktikk» – som Andresen skal stille med – et brudd på parolegrunnlaget?

Leder i 1. mai-komiteen, John-Peder Denstad, sier at komiteen vil tillate parolen fordi den ikke regnes som et brudd med parolegrunnlaget for dagen. Danielsen synes dette er en feig tilnærming.

– Jeg synes arrangørene av 1. mai i Trondheim er feige når de lar en tulling få lov til å komme dragende med dette grumset på en plakat. Det bidrar til å ødelegge for seriøsiteten på arrangementet, og bidrar til å fremme jødehat på et arrangement som burde står for helt andre verdier, sier Johansen.

Trond Andresens tilsvar til Adresseavisen:

Forsker

– Plakaten sier noe som mange er klar over, men som få tør å uttrykke tydelig: «Antisemittisme» misbrukes og overdrives for å skremme folk fra å kritisere Israels framferd. Men den sier ikke noe mer enn det. Plakaten uttrykker ikke – som Danielsen prøver å vri det til – «jødehat». Den påstår heller ikke at motvilje og hat mot jøder ikke forekommer. Ved sine overdrivelser og skremsler demonstrerer Danielsen i sin artikkel det poeng som plakaten peker på – antagelig uten at han innser det sjøl, skriver Andresen i en e-post til Adresseavisen.

– Jeg har vært LO-medlem i 40 år, og gått i Palestina-seksjonen de tre siste år med akkurat denne plakaten, uten det minste problem og uten noen mishagsytringer fra andre deltakere. Noen har nikket og smilt og sagt seg enig, heter det i tilsvaret Trond Andresen har sendt Adresseavisen.

Uten det minste problem og uten noen mishagsytringer!? Vet du hvorfor, Trond Andresen? For det først har de fleste av oss Israel-venner folkeskikk, og slett ikke noe ønske om å hisse til bråk. Det har derfor aldri falt meg inn å komme med mishagsytringer mot deg og din plakat. Det noen av oss derimot har snakket om – er å ta med det israelske flagget til byen 1. mai for å vise en stille støtte til jødene og deres hjemland. Men vet du hva, herr Andresen? Vi har ikke orket eller turt fordi vi er redd for bråk fra deg og dine nikkende meningsfeller.

John Færseth har tatt oppgjør med folk på venstresiden som begynner å gi uttrykk for meninger man forbinder med nazisme.

Andresen og Galtung er eksempler på en trend verden over der ideer fra ytre høyre finner veien over til venstresiden, og berettiget motstand mot Israels politikk tar opp i seg tradisjonelle antijødiske fordommer. Et eksempel er Andresens innlegg i Klassekampen i januar 2009, der han hevdet at jøder manglet empati. Et annet er når Andresens våpendrager Hans Olav Brendberg nylig forsvarte protokollene og Johann Eisenmengers bok Entdecktes Judentum (1700) i et innlegg som ble refusert av Klassekampen men gjengitt på Andresens facebookvegg.  Dette er en bok som blant annet beskylder jøder for ritualmord på kristne barn.

 

«1. mai-komiteen må gripe inn mot rasistiske plakater»