Inger Døskeland seksjonsleder, NAV St. Hanshaugen har et innlegg hos Aftenposten/meninger. Hun stiller noen spørsmål omkring de rumenske tiggerne.

Hva skal vi gjøre med rumenske tiggere og barn som bor ute? 1. november etterlyser June Westerveld i Aften et større engasjement fra både politi og barnevern, og for så vidt alle andre. Kulturpersonligheter står frem og ber det offentlige Norge ta ansvar. For hva da? Opprydding og utsendelse, eller hjelp slik at tiggere og deres barn får tak over hodet. Eller skal Kirkens Bymisjon eller Frelsesarmeen stille med seng, dusj og do – og så kan de fortsette å tigge til eget livsopphold? Er det bedre for vår sosiale samvittighet?

Døskeland slår fast noe som det snakkes om over mange middagsbord i Norge. Vi bor i Europas største sosialkontor, og hvor mange vil søke seg hit for å nyte godt av våre goder og rettigheter?

Det vi ser – vi som jobber ved Nav-kontorene og har ansvar for å yte velferdstjenester – er de store utfordringer når det gjelder EU-borgere og for så vidt også andre verdensborgere. Norge er allerede Europas største sosialkontor, og med de velferdsordningene vi har – ønsker vel snart hele Sør-Europa seg hit.

Det henvises også til utlendingsloven i forhold til unntak fra oppholdsrett i Norge.

§ 19–10. Unntak fra oppholdsrett – urimelig byrde for offentlige velferdsordninger: EØS-borgere og deres familiemedlemmer har likevel ikke oppholdsrett, jf. lovens § 111 første ledd, dersom de blir en urimelig byrde for offentlige velferdsordninger, for eksempel ved at økonomisk sosialhjelp benyttes i uvanlig stor utstrekning.

http://www.aftenposten.no/meninger/Skal-Oslo-ta-denne-regningen-6693129.html