En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) avslører at bare 50 prosent av befolkningen er i lønnet arbeid. For innvandrere generelt er den samme andelen 42 prosent, mens det blant ikke-vestlige innvandrere bare er 33 prosent som er i lønnet arbeid. I mai nedsatte derfor regjeringen et utvalg som skal se på trygdeordninger, og hvorvidt det […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.