Nytt

– Innvandring en utgiftsbombe under velferdsstaten, sier økonom og seniorforsker ved Frisch-senteret og medlem i Brochmann-utvalget, Knut Røed.

I Brochmann-utvalgets rapport «Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid» kommer det frem at Norge har over tre ganger så mange innvandrere i dag som for bare ti år siden. Det skyldes bla at Norge som EØS-medlem har forpliktet seg til å følge EUs regelverk om koordinering av trygderettigheter for EU-borgere som reiser fra land til land for å jobbe. Disse kan få rett til sykepenger, kontantstøtte og barnetrygd etter én dags arbeid i Norge:

– Det har vel kanskje ikke helt sunket inn hvor lite det skal til for å opparbeide seg rettigheter i vårt trygdesystem. Det har ikke vært mye bevissthet rundt dette temaet, sier Knut Røed.

– Norge er et lite land, og det er mange som kan skaffe seg ankerfeste i norske velferdsordninger. At dette ikke er bærekraftig for Norge, er ikke vanskelig å se. Nå kan arbeidsgivere hente inn billig utenlandsk arbeidskraft som synes det er greit å få lav lønn når de samtidig opparbeider seg gode trygdeordninger. Det blir en vinn-vinn-situasjon for partene. Men ikke i et langsiktig perspektiv, sier Røed.

EU omfatter i dag over 490 millioner mennesker.

Dagsavisen: – Innvandring en utgiftsbombe under velferdsstaten