Nytt

Investor og Umoe-sjef Jens Ulltveit-Moe roser Brochmann-utvalget for å ha gjort Norge en stor tjeneste ved grundig arbeid og å kalle en spade for en spade. – Det er bare tull at Norge trenger innvandrere. Ikke-vestlig innvandring uthuler velferdsstaten, sier Ulltveit-Moe:

– Ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap, ifølge Brochmann-utvalget. De arbeider bare en kort tid, og så går de inn i trygdesystemet. Ut ifra et liv arbeider de langt færre år enn det nordmenn gjør, sier Ulltveit-Moe til VG.

Brochmann-utvalget la nylig fram en rapport om velferdsstatens framtid i lys av økt migrasjon. Ulltveit-Moe mener utvalget har gått grundig til verks. Han mener også at utvalget kaller en spade for en spade.

– De gjør Norge en stor tjeneste ved å gjøre det. Vi har altfor lenge hatt romantiske drømmer om dette, og vi har trodd at vi får både i pose og sekk. At vi gjør det på grunn av humanitært grunnlag, og at vi tjener på det. Utvalget tar livet av myten om at vi er avhengig av innvandring for å opprettholde velferdsstaten, sier Ulltveit-Moe.

Han mener at arbeidskraft fra Sverige og fra Øst-Europa er viktig for Norges servicenæring og bygg- og anleggsbransjen. Men når det gjelder ikke-vestlige innvandrere, viser Ulltveit-Moe til tall fra Statistisk sentralbyrå som slår fast at Norge har et nettotap.

Brochmann-utvalgets rapport støttes av funn i andre land. I Danmark viser flere rapporter at innvandringen fra mindre utviklede land utgjør en nettoutgift på et titalls milliarder kroner i året. I 1995 anslo Økonomiministeriet at nettoutgiftene for den samlede innvandringen var på 10.3 milliarder i året, mens Rockwool Fondens Forskningsenhet kom til at de samlede nettoutgiftene for innvandrere og deres barn utgjorde 2,9 milliarder og 2,6 milliarder i hhv. 1996 og 1999.

Den uavhengige institusjonen DREAM beregner at den samlede utgiften for innvandringen til Danmark var på 14,2 milliarder i 2010.

Nylig la den canadiske tenketanken The Fraser Institute frem rapporten Innvandring og den canadiske velferdsstaten at innvandringen til landet koster den føderale regjeringen over 130 milliarder (23 milliarder CAD) i nettoutgifter i året, og påfører “canadiske skattebetalere en enorm økonomisk byrde”. Rapporten ble umiddelbart blitt kritisert for å “fortelle bare deler av historien”.

Rapporten viser at nykommere bare betaler rundt halvparten så mye i skatt som andre canadiere, men mottar nesten det samme i offentlige tjenester. Dette er beregnet til koste 34.000 pr. innvandrer, noe som årlig utgjør en kostnad på mellom 92,5 og 133,9 millarder kroner.

ABC Nyheter: Jens Ulltveit-Moe: Innvandrere uthuler velferdsstaten