Nytt

Frps Jon Engen-Helgheim hevder Norge kan hjelpe 760.000 syriske flyktninger i Jordan for samme sum som vi bruker på å ha 500 kvoteflyktninger i Norge.

Engen-Helgheim har nettopp vært med Stortingets kommunalkomité på reise til Libanon og Jordan og besøkt syriske flyktninger. Basert på tall fra Brochmann 2-utvalget om livsløpskostnader, presenterer han regnestykket sitt, som han sier til Vårt Land sjokkerte ham selv.

Rapporten «Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring» fra 2017 viser at livsløpskostnaden i snitt er opp mot 8 millioner kroner per person for flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere med familiegjenforening som innvandringsgrunn. Kvinner koster Norge mer i året enn menn, 170.000 kroner mot 94.000 i nettoutgift, ifølge Brochmann-utvalget.

– For summen vi bruker på 500 kvoteflyktninger til Norge, kunne vi heller hjulpet 760.000 flyktninger i Jordan, sier Engen-Helgheim.

Han peker på at FN har bedt om tre milliarder kroner i støtte til de syriske flyktningene i Jordan. Men dette beløpet dekker behovet i Jordan for ett år, ikke et helt livsløp.

Engen-Helgheim mener det er helt feil politikk å hente kvoteflyktninger til Norge. Han mener at Norge i stedet bør flytte de syriske flyktningene fra ørkenområder i Jordan, inn til mer urbane strøk, der man kan starte hjelpeprogram som sikrer jobber og at flere kan få bedre utdanning.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.