Nytt

Sylvi Listhaug skal lede Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringsutvalg. Det blir mange oppgaver å gripe fatt i – innvandringen har vært altfor høy over lang tid, sier Listhaug.

– Det har vært en altfor høy innvandring til Norge over lang tid. Vi har store integreringsutfordringer, med altfor mange innvandrere som står utenfor arbeidslivet. Skal vi sikre vårt velferdssamfunn, vår kultur og våre tradisjoner på sikt, må vi være på ballen, sier Listhaug.

Listhaug skal samarbeide med partiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

– Jon er veldig dyktig, og jeg er sikker på at vi vil se nøye på forslag fra andre land og diskutere nye løsninger. Vi må konstant utvikle vår politikk for å sikre at den er oppdatert for de utfordringene vi står overfor, understreker Listhaug.

Hun peker på at utvalget skal sørge for å se på innstramninger i asylpolitikken, men også hvordan man skal stille krav og sørge for at flere innvandrere blir integrert.

– Det er flere innvandrergrupper som klarer seg godt. Vi må se nærmere på det, og sørge for at flere kommer i arbeid, lærer norsk og tar del i samfunnet vårt, avslutter hun.

Til Aftenposten sier Listhaug at det er helt katastrofale tall som lyser mot oss når det gjelder innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet.

– Vi ser det blant annet på økende barnevernsutgifter, men også på sysselsettingsstatistikken for kvinner. SSBs statistikk viser at bare 5 prosent av syriske kvinner jobber heltid (minst 30 timer pr. uke, red.anm.). Av somaliske kvinner er det kun 10 prosent.

– Selv blant pakistanske kvinner er det kun 19 prosent som jobber 30 timer eller mer, og det er en befolkningsgruppe som har vært i Norge i lang tid. Det er helt katastrofale tall som lyser mot oss. Spesielt er det mange kvinner som står utenfor arbeidslivet. Bærekraften for velferdsstaten henger tett sammen med at folk ikke bare krever sin rett, men også gjør sin plikt. Det var også Brochmann-utvalget klar på.

– Mange har levd ut ukultur i Norge. Det er viktig at vi setter ned foten, at vi blir tøffere.

Frp.no

Støtt Document 

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

 

Les også