Nytt

Eks-justisminister Sylvi Listhaug skal lede Frps nye innvandrings- og integreringsutvalg som blant annet skal se på nye innstramminger i asylpolitikken.

Tidligere justisministeren Sylvi Listhaug har fått oppdraget med å lede Frps nye innvandrings- og integreringsutvalg. Utvalget som begynte sitt arbeid mandag denne uken, har holdt sitt første møte.

Formålet med utvalget er å se etter nye løsninger og forslag innenfor innvandrings- og integreringspolitikken. Norge må føre en streng innvandringspolitikk som er bærekraftig for å sikre det norske velferdssamfunnet, mener Listhaug

– Det har vært en altfor høy innvandring til Norge over lang tid. Vi har store integreringsutfordringer, med altfor mange innvandrere som står utenfor arbeidslivet. Skal vi sikre vårt velferdssamfunn, vår kultur og våre tradisjoner på sikt, må vi være på ballen, sier Listhaug.

Utvalget skal fremover møtes jevnlig for å diskutere forslag til endringer i innvandringspolitikken. De skal både se på nye innstramminger i asylpolitikken og evaluere nye krav som sørger for at flere innvandrere blir integrert.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er nestleder i utvalget, som ellers består av Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, Himanshu Gulati. Aina Stenersen: Silje Diserud, Kari Kjønaas Kjos og Andreas Brännström.