I rapporten Innvandring og den canadiske velferdsstaten skriver tenketanken The Fraser Institute at innvandringen til Canada koster den føderale regjeringen over 130 milliarder (23 milliarder CAD) i nettoutgifter i året og påfører «canadiske skattebetalere en enorm økonomisk byrde». Rapporten er umiddelbart blitt kritisert for å «fortelle bare deler av historien».

Rapporten viser at nykommere bare betaler rundt halvparten så mye i skatt som andre canadiere, men mottar nesten det samme i offentlige tjenester. Dette er beregnet til koste 34.000 pr. innvandrer, noe som årlig utgjør en kostnad mellom 92,5 og 133,9 millarder kroner.

– Det er i Canadas interesse å undersøke hva som forårsaker dette og ordne opp i det. Vi trenger en bedre utvelgelsesprosess. Vi er ikke her, som et land, for å drive veldedighet for resten av verden, sier medforfatteren av rapporten, Herbert Grubel.

The report acknowledges there are “popular propositions” about the benefits of immigration: Young immigrants pay taxes that support social services for Canada’s aging population; immigrants fill the low-paying jobs that others do not seem to want; Canadians are ennobled by allowing people to share in the country’s economic riches; immigration enriches the cultural life of Canadians, and future generations end up repaying their parents’ debt by earning an average or above-average living in the long run.

Grubel og økonomisk konsulent Patrick Grady hevder imidlertid at disse påstandene enten ikke holder vann ved nærmere undersøkelse, eller at de simpelthen ikke er verdt de økonomiske kostnadene.

Den 62-sider lange rapporten er basert på offentlige tall fra 2006 som viser den gjennomsnittlige inntekten og skatteinnbetalingen fra innvandrere som kom til Canada i perioden 1987-2004. I følge disse tallene betalte innvandrere gjennomsnittlig 58.679 kroner i inntekts- og andre skatter, sammenlignet med andre canadieres 93.643 kroner. Men mens nykommere mottar 634 kroner mindre enn resten av canadierne, var den økonomiske nettooverførselen på rundt 34.000 i året. 2006-studien undersøkte bare inntekten til voksne, og la til grunn at en gjennomsnittlig innvandrer betaler skatt og mottar velferdsytelser i 45 år.

– Jeg er sikker på at dataene bak tallene er korrekte, men jeg mener at de bare forteller halvparten av historien, sier Rudyard Griffiths, ved Dominion Institute og forfatter av boken «Who We Are: A Citizen’s Manifesto.»

“The fact is that we’re doing immigration on the cheap … We don’t spend enough money on language services, and we don’t do enough skills accreditation and training.”

Griffiths har sympati med argumentet om at familiegjenforening sannsynligvis er en byrde for skattebetalerne, men hevder at det bare er en «dråpe i havet» gitt at slike visum bare utgjør 11.000 av de rundt 250.000 nyankommere som er ventet i år.

“The trickier issue is that of the quarter of a million, only about 60,000 are skilled or professional workers,” he said. “Everyone else is dependents.”

Herbert Grubel, selv innvandret fra Tyskland til USA i 1956, sier at han ikke er anti-innvandring, men at han mener innvandrere bør betale for å bli medlem av velferdsstaten. Både han og Grady er av den oppfatning at utvelgelsesprosessen burde fokusere på faglærte arbeidstagere som har jobbtilbud fra canadiske arbeidsgivere.

Recent newcomers should also have to post a bond to cover payments for health-care and social services before their parents and grandparents are admitted as landed immigrants.

Den prominente immigrasjonsadvokaten Douglas Cannon sier at han forstår fordelen ved kostnadsberegning, men mener at at det er umulig å sette en prislapp på fordelen ved å ønske nykommere velkommen.

– Når det kommer til stykket, handler innvandring om mennesker og deres drømmer, deres fremtid og deres håp – hvordan kan man sette en prislapp på det?, spør han. – Dette handler om å fortsette å gjøre Canada til et land av muligheter.

This was not Mr. Grubel’s foray into calculating the cost of Canada’s immigration policies. In 2005, the Fraser Institute released his study that pegged the 2002 cost at $18-billion, but he said this latest report is more “scientifically rigorous and less liable to attack.”

The new Fraser Institute report says Canada should revamp its immigration selection process. Here are some of its recommendations:

– Only those with a legitimate offer from a Canadian employer should be allowed to obtain a temporary work visa. All other grounds for granting immigrant visas should be discontinued, except those applicable to refugee claimants.

– The government should exclude all applicants likely to become a burden on the public health care system.

– The government should set up and supervise a privately run system for the collection of information about the residence and work status of those holding temporary work visas.

– Within one month of arriving in Canada, work-visa holders should be required to register with the enforcement agency and provide contact information.

– Employers of temporary workers must notify authorities when a foreign worker is laid off or has failed to show up for work.

– Work-visa holders who lose their jobs must find new employment within three months or leave Canada, unless their spouse is employed under the family-work visa provision.

– Immigrants may have their parents and grandparents join them as landed immigrants in Canada only after posting a bond to cover payments for health care and other social benefits.

Source: Immigration and the Canadian Welfare State, a Fraser Institute report by Herbert Grubel and Patrick Grady

I Danmark viser for øvrig flere rapporter at innvandringen fra mindre utviklede land utgjør en nettoutgift på et titalls milliarder kroner i året. I 1995 anslo Økonomiministeriet at nettoutgiftene for den samlede innvandringen var på 10.3 milliarder i året, mens Rockwool Fondens Forskningsenhet kom til at de samlede nettoutgiftene for innvandrere og deres barn utgjorde 2,9 milliarder og 2,6 milliarder i hhv. 1996 og 1999.

Den uavhengige institusjonen DREAM beregner at den samlede utgiften for innvandringen til Danmark var på 14,2 milliarder i 2010.

National Post: Immigrants cost $23B a year: Fraser Institute report

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂