Nytt

Innvandring har økt befolkningen i Storbritannia med 1.8 millioner siden Labour kom til makten i 1997. Nye statistikker fra regjeringen viser at netto-innvandringen til Storbritannia i 2007 var på 200.000 mennesker. Opposisjonen krever en grense på antall innvandrere i året, spesielt etter at det ble klart at med dagens nivå vil landet ha en folkning på 70 millioner i 2031.

Shadow Home Secretary Dominic Grieve said: ‘These estimated figures betray a Labour Government that is not in control of immigration policy. Immigration can be of real benefit to the country but only if it is properly controlled.

‘They should answer our call to establish an annual limit on non-EU immigration, transitional controls on future EU immigration and to establish a dedicated UK Border Police force.’

De fleste offentlige institusjoner og velferdstjenester i Storbritannia er allerede overbelastet, men nå krever OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) – som mottar 25 millioner pund årlig fra britiske skattebetalere i året – økte rettigheter for innvandrere under den økonomiske krisen i landet.

OECD sier i en uttalelse at regjeringen bør ansette flere innvandrere i offentlig sektor, og foreslår i tillegg skattelettelser og subsidier til arbeidsplasser for lavt utdannede, som innvandrere ofte fyller.

Martine Durand i OECD, sier at «innvandrere er de mest sårbare i tider med økonomisk krise’.

OECD la til – i motsetning til hva Helge Brunborg i SSB (Statistisk Sentralbyrå) har hevdet i norske medier i dag – at det er lite sannsynlig at innvandringen vil gå ned ettersom situasjonen i innvandrernes hjemland også vil bli veldig tøff.

Sir Andrew Green, chairman of Migrationwatch UK, said: ‘This report is completely irrelevant to Britain which does not have any shortage of workers. On the contrary, unemployment is heading for two million, possibly even three million.

‘It is amazing that the OECD should produce such a crass report. They are clearly completely out of touch with the real world.’

Brussels is expected to call for the UK to lift restrictions on the rights of Romanians and Bulgarians to work in freely in this country.

The Home Office has until the end of the year to make a decision on whether to keep the current limit of around 20,000 work permits in place.

Mens OECD krever økte rettigheter for innvandrere, er EUs kommisær for ansettelser, Vladimir Spidla, i ferd med å publisere en rapport der han understreker at enhver EU-arbeider har «fundamental rett» til å innvandre til Storbritannia.

I en sjelden inngripen i november 2007, gjorde forøvrig Monetary Policy Commitees professor David Blanchflower statsminister Gordon Brown oppmerksom på at de aller fleste nye arbeidsplasser i Storbritannia nå blir besatt av det høye antallet innvandrere som entrer landet årlig, samtidig som antallet permanente nye arbeidsplasser i året har gått ned med 99,5 prosent; fra 200 000 i 2001 til 1100 i 2007.

I februar i år kom det frem at det offentlige velferdsbudsjettet i Storbritannia beløper seg årlig til nesten 13 milliarder pund, og hele 6 millioner mennesker i landet lever utelukkende på statlige overførsler. Samme måned ble det rapportert 800.000 arbeidsledige.

Daily Mail: Migrants boost UK population by 1.8million… and leading thinktank insists they need extra rights