Nytt

Innvandringen fra land utenfor EØS har kostet Storbritannia 120 milliarder pund de siste 17 årene, ifølge en rapport utarbeidet av University College London. 

The report, to be published in the Economic Journal, said the non-EEA group – largely made up of immigration from countries such as India, Pakistan and African Commonwealth countries – contributed less because families tended to have more children and lower employment rates.

«Immigrants from non-EEA countries … contribute less than they receive,” the 50-page study concluded.

Pakistanerne som har vært så travle med å «bygge Norge», har ikke vært fullt så travle med å bygge Storbritannia, ser det ut til. 

Sir Andrew Green, chairman of MigrationWatch, said the report confirmed the huge cost of immigration.

«As for recent European migrants, even on the authors’ own figures – which we dispute – their contribution to the Exchequer amounts to less than £1 a week per head of population,» he said.

Immigration_desktop

Mellom 1995 og 2011 doblet antall utenlandsfødte innvandrere seg i Storbritannia. Fra 3,5 millioner til 7. Mange kom på studenvisum og ble boende. Også er det selvfølgelig henteekteskap og familiegjenforening. 

Det er alltid vanskelig å få konkrete økonomiske tall for innvandrerbefolkningen som gruppe, fordi alle som er født i landet regnes som «British born».  

Så var det kostnadene da. En innvandrer koster selvfølgelig mer enn de kronene de mottar i ulike stønader. For hvordan kostnadsfører man skolegang for barna, kurstiltak, bruk av personalressurser i helse- og sosialvesenet, rettsystemet, politiet og alle de andre offentlige etatene som bidrar?

Dagens artikkel i The Telegraph påpeker nettopp dette:

In fact, if you widen the timescale, and focus on immigrants as a whole rather than those who have arrived in the past decade or so, you can tell a rather different story. Between 1995 and 2011, those originally from Europe – whether they arrived under Heath, Thatcher, Blair or Cameron – added just £4 billion to Britain’s economy. Meanwhile, those who came from further abroad – the West Indies, India, Australia etc – took out £118 billion. It’s hard to call that a good deal.

The next obvious criticism is that “net fiscal benefit” is not the same thing as things getting better. Just as concreting over the green belt increases GDP, but sends voters into a rage, so immigration has costs that don’t turn up on the spreadsheets – greater competition for housing, pressure on public services, lower wages for those at the bottom, changes to the character of communities. It would be a foolish politician who waved this report at the people of Rochdale or Boston, and told them not to worry.

Den britiske økonomien er ikke god selv om den er stigende. Den «positive» utviklingen skyldes befolkningsveksten. Ifølge Verdensbanken så har Storbritannias GDP per capita vært flat i flere år. Folk flest opplever at de stadig får dårligere råd ettersom levekostnadene øker.

Dette er også tilfellet for de fleste andre europeiske land (med unntak av Norge – som vanlig). Hver enkelt familie har fått mindre å rutte med de siste fem årene. En særdeles dårlig kombinasjon med økt innvandring fra fjerne land og kulturer som skal dele felleskapets goder uten å selv bidra med skattekroner.

På toppen av det hele krever EU 17 milliarder i ekstrabetaling som «bonus» for den britiske «forbedrede» økonomien. Ikke rart at britene ser rødt!  

The Telegraph

Ps: Rapporten er forfattet av samme professor som i 2003 mente at det kun ville komme 13.000 polakker til Storbritannia.