Nytt

Storbritannia må venne seg av med henfallenheten til ansettelse av utenlandsk arbeidskraft for å få fart på næringslivet, formaner øyrikets statsråd for innvandringsspørsmål Damien Green. Selv om han understreker at døren fortsatt skal være åpen for høyt kvalifisert arbeidskraft som landet trenger, inviterer han britiske bedrifter til å tenke helt annerledes:

Like all addictions, it takes some time to wean people off but it’s good for you to be weaned off an addiction and it will be good for business in the long run if we have more of an instinct that’s, «Let’s find a British worker and, if necessary, let’s train a British worker.

Statsråden fremhever at dette vil bidra til å minske de sosiale spenningene i fattigere områder av landet, hvis hovedårsak klart fremgår av en ganske sjokkerende statistikk:

A report released last year revealed that nine out of ten people who joined the workforce were foreign nationals, a far number higher than had been previously thought.

The figures, produced by the Office for National Statistics, revealed that employment among working age people rose by 181,000 in the Coalition’s first year. Yet employment levels among British nationals rose by just 14,000, or less than 8 per cent of the total.

Employment among non-UK nationals rose by 163,000 during the period – equal to more than 90 per cent of the total.

And between 1997 and 2010, more than half of the rise in employment in the UK was accounted for by foreign nationals.

Det gjenstår å se om Storbritannias regjering lykkes i sin proklamerte målsetning om å redusere innvandringen fra hundretusener til titusener pr. år, men ved til stadighet å insistere på nødvendigheten av et slikt tiltak, viser den at trusselen som innvandringen utgjør mot samfunnsmodellen, i det minste tas på alvor — noe Greens norske kolleger burde merke seg.

 

The Telegraph: Immigration minister tells businesses to wean themselves off ‘addiction’ to staff from overseas