Nytt

Flere økonomer sier at påstanden om at Norge er avhengig av innvandring, er fullstendig feil, hvilket også tallene fra Statistisk sentralbyrå bekrefter.

Tvert imot er arbeidsinnvandring ofte en kilde til ustabilitet, skriver Finansavisen.

Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed, sier at selv om arbeidsinnvandring øker produksjonsevnen, øker den samtidig etterspørselen.

Både Røed og sjeføkonom Steinar Juel i Nordea påpeker problemene i Spania og Irland, og mener at den høye innvandringen var en av grunnene til at boligmarkedene i de to landene sprakk:

– Debatten i Norge i dag er nærmest identisk med debatten i Irland før boblen sprakk der. Også i Irland sa man at landet var avhengig av arbeidsinnvandring, mens sannheten var at den store arbeidsinnvandringen økte ustabiliteten, sier Røed.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsinnvandring gir økt konkurranse og bidrar til lavere vekst i lønninger og priser. SSB slår fast at hvis høy innvandring svekker offentlige finanser, kan det isolert sett bety redusert levestandard for dem som allerede bor i Norge.

ABC Nyheter: – Norge er ikke avhengig av arbeidsinnvandring