Nytt

Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed, trekker de samme konklusjoner om arbeidsinnvandring og innvandring generelt som mange andre har gjort den senere tid: Den kortvarige gevinsten kan neppe oppveie for mer omfattende problemer som større inntekstforskjeller og flere som gir opp og havner på trygd.

– Innvandringen bidrar til å gi lokalbefolkningen gode tjenester til en lav pris. Det er betydelige fordeler på kort sikt, men på lengre sikt avhenger det av hvorvidt vi evner å beholde denne gruppen i arbeidsmarkedet over tid.

«Limet» i samfunnet kan bli borte, sier Røed. Det er det samme danskene har sagt i mange år: Tillitssamfunnet forsvinner, men det har ikke vært like populært å si det her på bjerget.

Dette er upopulære innsikter. Så fort de er ytret later man som ingenting og fortsetter som før.

– Innvandring fører ikke til økt velstandsnivå, sier Røed.

Dette er ikke vanlig kost. Den utbredte oppfatning er at innvandring er «vinn-vinn».

Selv det innlysende faktum at innvandring må føre til større forskjeller, blir undertrykt. Røed er klar på hva som skjer:

 

Foreløpig viser statistikken at arbeidsledigheten blant innvandrere er lav i Asker og Bærum, sammenlignet med resten av landet. Likevel er det fem ganger så sannsynlig at en innvandrer fra Afrika eller Asia er arbeidsledig, eller på tiltak i Bærum, som en person i den øvrige befolkningen.

 

http://www.budstikka.no/nyheter/forsker-limet-i-samfunnet-kan-bli-odelagt-1.8532731